Etableringsanmälan för aktiebolag

Ett aktiebolag uppstår när det införs i Patent- och registerstyrelsens handelsregister. För registrering måste bolaget göra en etableringsanmälan.

Med samma etableringsanmälan kan man också anmäla företaget till Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Det är billigare att lämna etableringsanmälan på nätet än på pappersblankett

Aktiebolag kan lämna sin etableringsanmälan antingen på nätet eller på pappersblankett.

En behandlingsavgift tas ut för anmälan i handelsregistret. Behandlingsavgiften för en e-anmälan är billigare än för en anmälan på pappersblankett. E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt, och du betalar avgiften efter att anmälan har undertecknats.

  • Etableringsanmälan på nätet 330 €
  • Etableringsanmälan på papper 380 €

Du kan också bilda ett aktiebolag med hjälp av det färdiga etableringspaketet i pappersformat. I paketet finns alla de dokumentmallar, anmälningsblanketter och anvisningar som behövs för att bilda ett aktiebolag. Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y1.

Du hittar blanketterna i slutet av sidan. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Om avtalet om bolagsbildning och övriga dokument redan är klara eller om etableringspaketet av någon annan anledning inte lämpar sig ska anmälan göras enligt anvisningarna på webbplatsen prh.fi. Gå till anvisningarna på webbplatsen prh.fi.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar