Etableringsanmälan för aktiebolag

Ett aktiebolag uppstår när det införs i Patent- och registerstyrelsens handelsregister. För registrering måste bolaget göra en etableringsanmälan.

Med samma etableringsanmälan kan man också anmäla företaget till Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Det är billigare att lämna etableringsanmälan på nätet än på pappersblankett

Aktiebolag kan lämna sin etableringsanmälan antingen på nätet eller på pappersblankett.

En behandlingsavgift tas ut för anmälan i handelsregistret. Behandlingsavgiften för en e-anmälan är billigare än för en anmälan på pappersblankett. E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt, och du betalar avgiften efter att anmälan har undertecknats.

  • Etableringsanmälan på nätet 275 euro
  • Etableringsanmälan på papper 380 euro.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.

Etablera aktiebolag på nätet

Du kan etablera ett aktiebolag i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma tjänst om följande villkor uppfylls:

  • en bolagsordning i standardformat räcker för bolaget
  • aktierna betalas till bankkontot för bolaget som etableras
  • teckningspriset tas i sin helhet upp i aktiekapitalet
  • alla tecknare av aktier och styrelseledamöterna är myndiga, och de och en eventuell verkställande direktör och revisor har en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort)
  • eventuella prokurister och personer med rätt att företräda företaget har en finländsk personbeteckning.

Tjänsten skapar ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning för aktiebolaget.

Vilka uppgifter behöver du för att etablera aktiebolaget?

Du behöver följande uppgifter för att etablera ett aktiebolag på nätet:

  • aktiebolagets namn, bransch, räkenskapsperiod, hemort och eventuella bifirmor och deras branscher
  • namn och personbeteckning på aktieägarna, styrelseledamöterna och en eventuell verkställande direktör
  • namn och personbeteckning på eventuella revisorer, prokurister eller personer med rätt att företräda företaget.

Hur får du ett FO-nummer?

Du får FO-numret och anmälans registreringsnummer efter att de elektroniska underteckningarna har gjorts och behandlingsavgiften för anmälan har betalats till handelsregistret. För anmälan av en eventuell bifirma till handelsregistret uppbärs en separat behandlingsavgift.

När betalar du aktiekapitalet?

Efter etableringen på nätet öppnas ett bankkonto för företaget och aktiekapitalet betalas in på detta konto.

När aktiekapitalet har betalats måste styrelseledamöterna och den eventuella verkställande direktören i tjänsten underteckna en försäkran om att aktiekapitalet har betalats.

Också revisorn ska underteckna sin egen försäkran. Om bolaget inte har en revisor ska det bifogas en annan utredning om betalningen av aktiekapitalet, t.ex. ett kontoutdrag eller ett betalningskvitto i pdf-, doc- eller docx-format.

Etableringsanmälan på pappersblankett

Du kan också bilda ett aktiebolag med hjälp av det färdiga etableringspaketet i pappersformat. I paketet finns alla de dokumentmallar, anmälningsblanketter och anvisningar som behövs för att bilda ett aktiebolag. Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y1.

Du hittar blanketterna i slutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Om avtalet om bolagsbildning och övriga dokument redan är klara eller om etableringspaketet av någon annan anledning inte lämpar sig ska anmälan göras enligt anvisningarna på webbplatsen prh.fi. Gå till anvisningarna på webbplatsen prh.fi.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar