Gå direkt till innehållet

Etableringsanmälan för aktiebolag

Ett aktiebolag uppstår när det införs i Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregister. För registrering måste bolaget göra en avgiftsbelagd etableringsanmälan.

Med samma etableringsanmälan kan man också anmäla företaget till Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Starta aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi

Starta ett aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi. Du kan välja mellan två alternativa sätt, se nedan.

Observera: en person under 18 år kan inte starta ett aktiebolag i e-tjänsten. I så fall lämna in anmälan på pappersblanketter.

Alternativ A: Handlett etableringspaket (tjänsten skapar handlingar)

Välj det handledda etableringspaketet i följande fall:

  • Aktierna har inget teckningspris, och aktiekapitalet är 0 euro.
  • Samtliga aktieägare är myndiga personer.
  • De anmälda personerna har finländska personbeteckningar (aktieägarna och styrelseledamöterna samt bolagets eventuella verkställande direktör, revisor, prokurister och företrädare).
  • En bolagsordning i standardformat (som e-tjänsten skapar) är tillräcklig.

Tjänsten skapar ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning i standardformat.

Läs närmare anvisningar om det handledda etableringspaketet och se prisuppgifter på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Alternativ B: Etableringsanmälan (du lägger till själv upprättade handlingar)

Välj etableringsanmälan i följande fall:

  • Bolaget har aktiekapital.
  • Aktieägarna omfattar företag eller andra sammanslutningar.
  • En del av de anmälda personerna saknar en finländsk personbeteckning (aktieägarna och styrelseledamöterna samt bolagets eventuella verkställande direktör, revisor, prokurister och företrädare).
  • Det bolag som startas är ett publikt aktiebolag (Abp).

Du lägger till de själv upprättade handlingarna och anger uppgifterna om bolagsordningen i tjänsten.

Läs närmare anvisningar om etableringsanmälan och se prisuppgifter på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Hur får du ett FO-nummer?

Du får FO-numret och anmälans registreringsnummer (diarienummer) efter att du har undertecknat, betalat och skickat anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Om du ännu inte vet FO-numret för ditt nya företag, använd företagssökningen i PRS informationstjänst Virre för att ta reda på numret. Gå till företagssökningen i Virre.Öppnas i en ny flik

Efter registreringen: anmäl förmånstagaruppgifter till handelsregistret

Du får ett handelsregisterutdrag när PRS har registrerat bolaget i handelsregistret.

Om du startade bolaget genom det handledda paketet i e-tjänsten på ytj.fi (tjänsten skapade handlingar) eller du anmälde på pappersblanketter, måste du efter registreringen ytterligare anmäla uppgifter om bolagets så kallade verkliga förmånstagare. Läs mer om hur du anmäler förmånstagaruppgifter avgiftsfritt.

Etableringsanmälan på pappersblanketter

Du kan också bilda ett aktiebolag med pappersblanketter. Observera att om du lämnar in anmälan på pappersblanketter, är handläggningstiden längre och priset högre jämfört med anmälan via e-tjänsten på ytj.fi.

Det färdiga etableringspaketet innehåller utöver de anmälningsblanketter som behövs dokumentmallar för avtalet om bolagsbildning och bolagsordningen samt anvisningar. Aktierna måste betalas med pengar.

Om avtalet om bolagsbildning och övriga dokument redan är klara eller om etableringspaketet av någon annan anledning inte lämpar sig, lämna in din anmälan på blankett Y1, bilageblankett 1 och personuppgiftsblanketten.

Länkarna till paketet och blanketterna finns nertill på sidan.

Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Läs också ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y1.

Spara blanketterna först på din dator innan du fyller i dem. Skriv ut och skicka dem till den adress som anges på blankett Y.