Gå direkt till innehållet

Etableringsanmälan för aktiebolag

Ett aktiebolag uppstår när det införs i Patent- och registerstyrelsens handelsregister. För registrering måste bolaget göra en etableringsanmälan .

Med samma etableringsanmälan kan man också anmäla företaget till Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister .

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Starta aktiebolag på nätet

Du kan starta ett aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi om följande villkor uppfylls:

  • Aktiekapitalet är noll euro.
  • Teckningspriset för aktierna är noll euro.
  • En bolagsordning i standardformat räcker för bolaget.
  • Samtliga aktietecknare och styrelseledamöter är myndiga personer, och de och den eventuella verkställande direktören har en finländsk personbeteckning och därmed personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).
  • Eventuella revisorer, prokurister och personer som har rätt att företräda bolaget har en finländsk personbeteckning.

Tjänsten skapar ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning för aktiebolaget.

Om ovannämnda villkor inte uppfylls, lämna in en pappersanmälan. Du hittar blanketterna längst ner på sidan.

Vilka uppgifter behöver du för att starta ett aktiebolag?

Du behöver följande uppgifter för att starta ett aktiebolag på nätet:

  • aktiebolagets namn, bransch, räkenskapsperiod, hemort och eventuella bifirmor och deras branscher
  • namn och personbeteckning på aktieägarna, styrelseledamöterna och en eventuell verkställande direktör
  • namn och personbeteckning på eventuella revisorer, prokurister eller personer med rätt att företräda företaget.

Hur får du ett FO-nummer?

Du får FO-numret och anmälans registreringsnummer efter att de elektroniska underteckningarna har gjorts och behandlingsavgiften för anmälan har betalats till handelsregistret. För anmälan av en eventuell bifirma till handelsregistret tar vi ut en separat behandlingsavgift.

Efter registreringen: lämna in en anmälan om förmånstagare till handelsregistret

Du får ett handelsregisterutdrag när PRS har registrerat bolaget i handelsregistret.

Efter registreringen måste det nya aktiebolaget anmäla sina verkliga förmånstagare (ägare) till handelsregistret. Anmälan är gratis. Läs mer om anmälan om förmånstagare.

Etableringsanmälan på pappersblankett

Du kan också bilda ett aktiebolag med hjälp av det färdiga etableringspaketet i pappersformat. I paketet finns alla de dokumentmallar, anmälningsblanketter och anvisningar som behövs för att bilda ett aktiebolag. Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y1.

Du hittar blanketterna i slutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten .

Om avtalet om bolagsbildning och övriga dokument redan är klara eller om etableringspaketet av någon annan anledning inte lämpar sig ska anmälan göras enligt anvisningarna på webbplatsen prh.fi . Gå till anvisningarna på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik