Gå direkt till innehållet

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande vid PRS

Vid automatiserat beslutsfattande handlägger Patent- och registerstyrelsen (PRS) en anmälan eller ansökan genom automatisk databehandling utan att beslutet granskas och godkänns separat av en handläggare.

Läs mer om automatiserat beslutsfattande vid PRS (prh.fi).Öppnas i en ny flik

Automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat.

Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen (skatt.fi).Öppnas i en ny flik