Etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar

Du ska anmäla till Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen om etablering av ett företag eller samfund och om ändringar i eller en nedläggning av verksamheten. Du kan göra en del av anmälningarna som gäller företagets och samfundets verksamhet på nätet. En del av anmälningarna måste dock tills vidare göras på pappersblankett.

På den här webbplatsen hittar du alla anvisningar om hur du kan göra anmälan

  • till Patent- och registerstyrelsens handels- eller stiftelseregister
  • till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister eller register över arbetsgivare.

Föreningsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen hör inte till Företags- och organisationsdatasystemet. Du kan inte söka efter föreningsregistrets uppgifter i företagssökningen på den här sidan. Anmälningar som görs i Företags- och organisationsdatasystemet på nätet eller på pappersblankett förmedlas inte heller till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret på webbplatsen prh.fi.

Anvisningarna om hur du gör en etablerings-, ändrings- eller nedläggningsanmälan hittas via menyn. Där hittar du också e-tjänsterna och blanketterna. Anvisningarna finns separat för olika bolagsformer.

Anmäl adressen separat till Posten

Posten förmedlar inte företagets adress till Företags- och organisationsdatasystemet, och den adressanmälan som du gör via ytj.fi förmedlas inte heller vidare till Posten. Kom därför ihåg följande: