Osakeyhtiön perustamisilmoitus

Osakeyhtiö syntyy, kun se rekisteröidään PRH:n kaupparekisteriin. Rekisteröintiä varten yhtiön on tehtävä perustamisilmoitus.

Samalla perustamisilmoituksella voi ilmoittaa yrityksen myös Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Sähköinen perustamisilmoitus on paperilomaketta edullisempi

Osakeyhtiön perustamisilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti tai paperilomakkeella.

Ilmoituksesta peritään kaupparekisterissä käsittelymaksu. Sähköisen ilmoituksen käsittelymaksu on edullisempi kuin paperisen. Palvelu laskee automaattisesti maksun, joka maksetaan ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen.

  • sähköinen perustamisilmoitus 275 euroa
  • paperinen perustamisilmoitus 380 euroa.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Osakeyhtiön perustaminen sähköisessä palvelussa

Osakeyhtiön voi perustaa PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Yhtiölle riittää vakiomuotoinen yhtiöjärjestys.
  • Osakkeet maksetaan perustettavan yhtiön pankkitilille.
  • Merkintähinta merkitään kokonaan osakepääomaan.
  • Osakkeenmerkitsijät ja hallituksen jäsenet ovat täysikäisiä luonnollisia henkilöitä ja heillä sekä mahdollisella toimitusjohtajalla ja tilintarkastajalla on suomalainen henkilötunnus ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).
  • Mahdollisilla prokuristeilla ja edustamiseen oikeutetuilla henkilöillä on suomalainen henkilötunnus.

Palvelu muodostaa osakeyhtiölle perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Mitä tietoja tarvitset osakeyhtiön perustamiseen?

Osakeyhtiön sähköistä perustamista varten on ilmoitettava seuraavat tiedot:

  • osakeyhtiön toiminimi, toimiala, tilikausi, kotipaikka sekä mahdolliset aputoiminimet ja niiden toimialat
  • osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten ja mahdollisen toimitusjohtajan nimet ja henkilötunnukset
  • mahdollisten tilintarkastajien, prokuristien tai edustamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja henkilötunnukset.

Miten saat Y-tunnuksen?

Saat osakeyhtiölle Y-tunnuksen ja ilmoituksen kirjausnumeron sen jälkeen, kun sähköiset allekirjoitukset on tehty ja ilmoituksen käsittelymaksu on maksettu verkkopalvelussa PRH:n kaupparekisteriin. Mahdollisen aputoiminimen ilmoittamisesta PRH:n kaupparekisteriin peritään erillinen käsittelymaksu.

Milloin maksat osakepääoman?

Sähköisen perustamisen jälkeen yhtiölle avataan pankkitili, jolle osakepääoma maksetaan.

Kun osakepääoma on maksettu, hallituksen jäsenten ja mahdollisen toimitusjohtajan pitää allekirjoittaa palvelussa osakepääoman maksamista koskeva vakuutus.

Myös tilintarkastajan on allekirjoitettava oma todistus. Jos yhtiöllä ei ole tilintarkastajaa, liitä muu selvitys osakepääoman maksusta, kuten tiliote tai kuitti maksusta pdf-, doc- tai docx-muodossa.

Perustamisilmoitus paperilomakkeilla

Voit perustaa osakeyhtiön myös valmiin perustamispaketin avulla. Paketissa ovat mukana kaikki osakeyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja perustamiseen liittyvät ohjeet. Tutustu myös Y1-perustamisilmoituksen täyttöoppaaseen.

Löydät lomakkeet tämän sivun lopusta.

Tallenna tarvittaessa ensin lomake koneellesi, jotta pääset täyttämään sitä. Täytä lomake koneella, tulosta se A4-koossa ja postita lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Jos perustamissopimus ja muut asiakirjat ovat jo valmiina tai perustamispaketti ei muuten sovellu, tee ilmoitus prh.fi-verkkosivuilla olevan ohjeistuksen mukaan. Siirry ohjeisiin prh.fi-sivustolle.

Lataa paperilomake ja täyttöohje