Etableringsanmälan

När ett företag eller samfund etableras bör man anmäla detta till Patent- och registerstyrelsens handelsregister eller stiftelseregister och vid behov till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Anmälan om etablering görs via Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem. Anvisningarna för anmälan samt e-tjänsterna och pappersblanketterna hittas via menyn. Anvisningarna finns separat för olika bolagsformer.

Föreningsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen hör inte till det gemensamma Företags- och organisationsdatasystemet. Därför måste anmälningar till föreningsregistret göras separat till Patent- och registerstyrelsen. Läs mer om föreningsregistret på webbplatsen prh.fi.

Priser

Det är alltid gratis att anmäla till Skatteförvaltningen. Anmälan till handelsregistret och stiftelseregistret, som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen, är i regel avgiftsbelagt. Läs mer om priserna.

E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Betalaren kan vara någon annan än den som anmäler uppgifterna eller undertecknar anmälan.

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan betala behandlingsavgiften för e-anmälningar även genom att använda adress för nätfakturor.

FO-nummer

Ett nytt företag får ett FO-nummer genast när dess etableringsanmälan har registrerats i företags- och organisationsdatasystemet. Läs mer om FO-numret.

Anmälan

Aktiebolag kan lämna sin etableringsanmälan antingen på nätet eller på pappersblanketter.

Du kan lämna in din etableringsanmälan för enskild näringsidkare på nätet eller på pappersblanketter.

Lämna in en elektronisk etableringsanmälan för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Det är inte möjligt att lämna in etableringsanmälan för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag på papper.

Övriga företag och samfund måste lämna in etableringsanmälan på pappersblanketter.

Välj endast e-anmälningar i e-tjänsten

När du lämnar in en anmälan i e-tjänsten, kan du välja att anmälningar för ditt företag endast kan lämnas in på elektronisk väg. Om du väljer enbart e-anmälningar, tar inte handelsregistret eller Skatteförvaltningen emot pappersblanketter (Y-blanketter) av ditt företag. Läs mer om att välja endast e-anmälningar på webbplatsen prh.fi.

Pappersblanketter

Du hittar blanketterna via menyn separat för olika bolagsformer.

Praktiska anvisningar för etablering av ett företag

Vilken företagsform är bäst för mig? Hur testar jag min affärsidé? Hur sköter jag finansiering, försäkringar och bokföring? Tjänsten "För företag eller samfund" på webbplatsen Suomi.fi ger mångsidig information om hur du får igång ditt företag. Gå till Suomi.fi.