Gå direkt till innehållet

Ändringsanmälan för föreningar

Föreningar som är införda i Patent- och registerstyrelsens (PRS) föreningsregister lämnar in ändringsanmälningar till föreningsregistret. Om en förening är antecknad i handelsregistret måste föreningen lämna in en ändringsanmälan även till handelsregistret.

Skatteförvaltningens kunder måste anmäla ändringar till Skatteförvaltningen.

Anmäl ändringar till föreningsregistret

Lämna in en ändringsanmälan när en registrerad förening

  • ändrar adress- och kontaktuppgifter
  • byter styrelseordförande eller namntecknare
  • ändrar stadgar.

Ändring av adress- och kontaktuppgifter

‍Föreningar måste alltid anmäla antingen post- eller besöksadress. Föreningar kan också ange andra kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress och webbadress.

Anmäl ändringar i adress- och kontaktuppgifter till PRS föreningsregister antingen elektroniskt eller på pappersblankett Y4a. Uppgifterna förmedlas företags- och organisationsdatasystem på ytj.fi.

Anmäl adressändring till Skatteförvaltningen på pappersblankett 6214. Du kan inte lämna in anmälan på nätet.

Blanketter och ifyllningsanvisningar hittar du nedan på sidan. Spara blanketten först på din dator för att sedan kunna fylla i den. Fyll i blanketten på din dator, skriv ut den i A4-format och skicka den till den adress som anges på blanketten.

Fortsätt till föreningsregistrets e-tjänst för att anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter. Öppnas i en ny flik

Adress- och kontaktuppgifter är alltid offentliga och visas gratis i företagssökningen på ytj.fi. Du får inget separat registerutdrag om ändringarna men du kan kontrollera dem i företagssökningen på ytj.fi. Gå till företagssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Om föreningen är registrerad i handelsregistret är adress- och kontaktuppgifterna gratis tillgängliga i informationstjänsten Virre, som PRS tillhandahåller. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

‍Byte av styrelseordförande eller namntecknare och ändring av stadgar

Lämna in en ändringsanmälan till PRS föreningsregister när föreningens styrelse eller namntecknare byts eller när föreningens stadgar ändras. Läs närmare anvisningar om hur du lämnar in ändringsanmälan till PRS föreningsregister på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Anmäl ändringar till Skatteförvaltningen

En förening som är kund hos Skatteförvaltningen måste anmäla flera av de ändringar som sker i verksamheten också till Skatteförvaltningen.

Du kan inte lämna in anmälan på nätet.

Anmälan till Skatteförvaltningen är gratis.

Anmäl följande ändringar på Skatteförvaltningens bilageblankett 6214:

  • ändring av adress- och kontaktuppgifter
  • ändring av firma
  • ändring av räkenskapsperiod
  • ändring av hemort
  • ändring av huvudbransch
  • ändringar i uppgifter som finns antecknade i registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret
  • start av näringsverksamhet.

Om föreningen har fått ett FO-nummer och vill anmäla sig för första gången hos Skatteförvaltningen, lämna in anmälan på Skatteförvaltningens bilageblankett 6214.

Även om anmälningarna till PRS föreningsregister kan lämnas in på nätet måste anmälningarna till Skatteförvaltningen alltid lämnas in på pappersblankett. Blanketter och ifyllningsanvisningar hittar du nedan på sidan.

Spara blanketten först på din dator för att sedan kunna fylla i den. Fyll i blanketten på din dator, skriv ut den i A4-format och skicka den till den adress som anges på blanketten.

Läs Skatteförvaltningens anvisningar för ändringsanmälan på skatt.fi.Öppnas i en ny flik

Anmäl ändringar till handelsregistret

Anmäl ändringar i och eventuella tillägg till föreningens uppgifter utan dröjsmål till handelsregistret. Ändringsanmälan till handelsregistret ska lämnas in till exempel om föreningens hemort eller det i föreningsregistret antecknade namnet har ändrats.

Läs närmare anvisningar om ändringar som ska anmälas till PRS handelsregister på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Ändringsanmälans avgift och blanketter

PRS tar ut en avgift för handläggning av ändringsanmälningar i PRS föreningsregister.

Läs mer om föreningsregistrets prislista på prh.fi.Öppnas i en ny flik

PRS tar ut en avgift för handläggning av ändringsanmälningar i PRS handelsregister.

Läs mer om handelsregistrets prislista på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Anmälan till Skatteförvaltningen är gratis.

Blanketter hittar du nedan på sidan. Välj lämplig blankett för ditt ärende.

Spara blanketten först på din dator för att sedan kunna fylla i den. Fyll i blanketten och dess bilagor på din dator, skriv ut dem i A4-format och skicka dem till den adress som anges på blanketten.

Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för anmälan Y4a.