Ändringsanmälan för föreningar

Om föreningen har ett FO-nummer, dvs. är infört i Skatteförvaltningens register eller i Patent- och registerstyrelsens handelsregister, måste föreningen anmäla om ändringar till Företags- och organisationsdatasystemet på Y-blankett.

Föreningsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen hör inte till Företags- och organisationsdatasystemet. Därför förmedlas inte ändringar som gjorts på Y-blanketter till föreningsregistret. Förändringarna i föreningens uppgifter ska anmälas separat till föreningsregistret.

Anmäl ändringar i adress- eller kontaktuppgifter

Om föreningen har ett FO-nummer måste föreningen alltid anmäla antingen post- eller besöksadressen till de register som den är införd i.

Du kan dessutom anmäla andra kontaktuppgifter som telefonnumret, e-postadressen och adressen för företagets webbplats.

Anmäl ändringar i adress- och kontaktuppgifterna på pappersblankett Y4. Tills vidare går det inte att anmäla dessa på nätet.

Adress- och kontaktuppgifterna är alltid offentliga och visas avgiftsfritt i företagssökningen. Du får inget separat registerutdrag om ändringarna men du kan kontrollera dem i företagssökningen. Gå till företagssökningen.

Adress- och kontaktuppgifterna visas också avgiftsfritt i Patent- och registerstyrelsens informationstjänst Virre. Gå till informationstjänsten Virre.

Anmäl ändringar till Skatteförvaltningen

Föreningar som har införts i Skatteförvaltningens register måste på pappersblankett Y4 förutom ändringar i adress- och kontaktuppgifter också anmäla de ändringar som hänför sig till

 • räkenskapsperioden
 • registret över momsskyldiga
 • arbetsgivarregistret
 • förskottsuppbördsregistret.

Du kan få hjälp med ifyllandet av blanketten genom att ringa till Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 007.

Anmäl ändringar till handelsregistret

Föreningar som har införts i Patent- och registerstyrelsens handelsregister måste på pappersblankett Y4 förutom ändringar i adress- och kontaktuppgifter också bl.a. uppge ändringar i:

 • föreningens firmanamn
 • näringsverksamhetens art
 • namn som antecknats i föreningsregistret
 • hemort.

Läs mer om ändringar som anmäls till handelsregistret på webbplatsen prh.fi.

Ändringsanmälans pris och blanketter

Behandlingen av ändringsanmälan i Patent- och registerstyrelsens handelsregister är avgiftsbelagd. Bekanta dig med priserna på webbplatsen prh.fi.

Du hittar blanketterna och anvisningarna i slutet av sidan. Välj den blankett som passar ditt ärende. Fyll i blanketten och bilagan på datorn, skriv ut dem i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Anmäl ändringar också till föreningsregistret

Anmälningar som görs i Företags- och organisationsdatasystemet på nätet eller på pappersblankett förmedlas inte till föreningsregistret. Gör därför alltid separat en anmälan till föreningsregistret när föreningens

 • adress ändras
 • stadgar ändras
 • personer med firmateckningsrätt ändras.

Läs mer om ändringsanmälan till föreningsregistret på webbplatsen prh.fi.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar