Ändringsanmälan

Företag och samfund måste anmäla om ändringar till Patent- och registerstyrelsens handelsregister eller stiftelseregister och till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Ändringarna anmäls till Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem. Anvisningarna för anmälan samt e-tjänsterna och pappersblanketterna hittas via menyn. Anvisningarna finns separat för olika bolagsformer.

Föreningsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen hör inte till Företags- och organisationsdatasystemet. Du kan inte söka efter föreningsregistrets uppgifter i företagssökningen på den här sidan. Anmälningar som görs i Företags- och organisationsdatasystemet på nätet eller på pappersblankett förmedlas inte heller till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret på webbplatsen prh.fi.

Anmäl ändringar på nätet

Ändringsanmälan på pappersblankett

Du kan också anmäla om alla ändringar på pappersblankett. Du hittar blanketterna via menyn separat för olika bolagsformer.

Priser

Det är alltid gratis att anmäla om ändringar till Skatteförvaltningen. Anmälan till handelsregistret och stiftelseregistret, som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen, är i regel avgiftsbelagt. Läs mer om priserna.