Ändringsanmälan

Företag och samfund måste anmäla om ändringar till Patent- och registerstyrelsens handelsregister eller stiftelseregister och till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Ändringarna anmäls till Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem. Anvisningarna för anmälan samt e-tjänsterna och pappersblanketterna hittas via menyn. Anvisningarna finns separat för olika bolagsformer.

Föreningsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen hör inte till Företags- och organisationsdatasystemet. Du kan inte söka efter föreningsregistrets uppgifter i företagssökningen på den här sidan. Anmälningar som görs i Företags- och organisationsdatasystemet på nätet eller på pappersblankett förmedlas inte heller till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret på webbplatsen prh.fi.

Priser

Det är alltid gratis att anmäla om ändringar till Skatteförvaltningen. Anmälan till handelsregistret och stiftelseregistret, som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen, är i regel avgiftsbelagt. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort.

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan även betala behandlingsavgiften för e-anmälningar genom att använda adress för nätfakturor.

Betalaren kan vara någon annan än den som anmäler uppgifterna eller undertecknar anmälan.

Ändringsanmälan i e-tjänsten

Du kan lämna in de vanligaste anmälningarna för de vanligaste företagsformerna i e-tjänsten på ytj.fi. I avgiftsbelagda anmälningar är e-tjänsten billigare än att använda pappersblankett. Läs mer om att ändra företagets uppgifter i e-tjänsten.

Välj endast e-anmälningar i e-tjänsten

När du lämnar in en anmälan i e-tjänsten, kan du välja att anmälningar för ditt företag endast kan lämnas in på elektronisk väg. Om du väljer enbart e-anmälningar, tar inte handelsregistret eller Skatteförvaltningen emot pappersblanketter (Y-blanketter) av ditt företag. Läs mer om att välja endast e-anmälningar på webbplatsen prh.fi.

Vem anmäler i e-tjänsten?

En ansvarig person eller en person som han/hon har befullmäktigat ska underteckna ändringsanmälan i e-tjänsten. En prokurist kan inte underteckna en anmälan. Läs mer om att underteckna e-anmälan.

Du kan auktorisera ett ombud i e-tjänsten så att han eller hon kan göra anmälningar på företagets vägnar. Läs mer om auktoriseringar.

Vad behöver jag för att kunna använda e-tjänsten?

Du behöver en finländsk personbeteckning och antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

E-tjänsten kontrollerar uppgifterna

Exempel 1: anmälan om aktiebolags styrelse

E-tjänsten kontrollerar att personbeteckningarna för de angivna personerna är korrekta och att antalet styrelseledamöter stämmer överens med bestämmelserna i bolagsordningen. Om val av styrelse och andra organ ska du bifoga ett undertecknat protokoll till anmälan. De tillåtna filformaten är pdf, doc och docx.

Bifoga till exempel

  • bolagsstämmoprotokollet om val av styrelse
  • styrelseprotokollet om val av verkställande direktör.

Underteckna, sänd och betala.

Exempel 2: Adressändring

  1. Välj "Ändra företagets uppgifter".
  2. Ange företagets FO-nummer.
  3. Välj "Påbörja ändring av adress- och kontaktuppgifter"
  4. Fyll i företagets nya adress- och kontaktuppgifter. De giltiga adress- och kontaktuppgifterna visas på rutan.
  5. Underteckna och sänd.

Efter att du har uppdaterat informationen kan du sända in anmälan. Anmälan måste undertecknas innan du sänder den, vilket sker genom att trycka på "Underskrift". Observera att anmälans innehåll inte längre kan ändras efter undertecknandet.

Om du inte har behörighet att underteckna anmälan kan du godkänna anmälans innehåll och lämna den att undertecknas av en behörig person genom att trycka på "Lämna för underskrift". Läs mer om att underteckna en e-anmälan.

I e-tjänsten kan du också auktorisera ett ombud att göra anmälningar på företagets vägnar. Läs mer om auktoriseringar.

Ytterligare information om ändring av adress- och kontaktuppgifter

I e-tjänsten kan du anmäla ändringar av adress- och kontaktuppgifter för de vanligaste företagsformerna.

Observera att du ska ändra adress- och kontaktuppgifterna på nätet i en egen anmälan. Om du vill anmäla andra ändringar till dina företagsuppgifter, kan du göra det under samma session men genom att fylla i en annan e-anmälan. Adress- och kontaktuppgifterna uppdateras automatiskt i handelsregistret men andra ändringsanmälningar granskas först av PRS.

Se till att den giltiga post- eller besöksadressen till ditt företag alltid finns registrerad i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens register. Du kan också anmäla telefonnumret, e-postadressen och www-adressen till ditt företag. Uppgifterna är offentliga och visas i företagssökningen på ytj.fi.

Du kan samtidigt anmäla en annan postadress till ditt företag endast för Skatteförvaltningens bruk. I det här fallet är den anmälda postadressen inte offentlig.

Vi skickar inte något separat registerutdrag om ändringarna. Du kan kontrollera de ändrade uppgifterna i företagssökning på ytj.fi. Läs mer om företagssökning.

Ändringsanmälan på pappersblankett

Du kan också anmäla om alla ändringar på pappersblankett. Du hittar blanketterna via menyn separat för olika bolagsformer.