Ändringsanmälan för andelslag

Om det sker förändringar i andelslagets verksamhet ska du omedelbart göra en ändringsanmälan så att andelslagets uppgifter är aktuella i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Anmälan om förmånstagare

Alla andelslag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och se till att uppgifterna i registret är uppdaterade. Anmälan om förmånstagare är gratis.

Andelslaget måste lämna in en anmälan även om det inte har några förmånstagare eller kännedom om sina förmånstagare. Läs mer om anmälan om förmånstagare.

Priser

Anmälningarna till handelsregistret är normalt avgiftsbelagda. Du kan emellertid avgiftsfritt anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter samt egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.

Ändringsanmälan på nätet

Du kan anmäla ändringar i följande uppgifter i e-tjänsten:

 • adress- och kontaktuppgifter
 • firma (företagsnamn), parallellfirmor
 • bifirmor och deras verksamhetsområden (branscher)
 • räkenskapsperiod
 • hemort
 • styrelse
 • revisorer
 • verkställande direktör
 • prokurister
 • personer med rätt att företräda andelslaget
 • verksamhetsområde som anmäls till handelsregistret
 • stadgar
 • huvudsaklig bransch som anmäls till Skatteförvaltningen
 • uppgifterna i Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister
 • förmånstagare och egen anmälan om upphörandet av förmånstagarrollen.

Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett Y4, hittar du blanketten om hur du fyller i den längst ner på sidan. Fyll i blanketten på din dator, skriv ut den i A4-format och skicka den till den adress som anges på blanketten. Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för ändringsanmälan Y4.

Bekanta dig noggrannare med situationer då en ändringsanmälan måste göras.

Läs mer om ärenden som gäller handelsregistret på webbplatsen prh.fi.
Läs mer om ärenden som gäller Skatteförvaltningen på webbplatsen skatt.fi.

Ladda ned pappersblanketter