Ändringsanmälan för andelslag

Om det sker förändringar i andelslagets verksamhet ska du omedelbart göra en ändringsanmälan så att andelslagets uppgifter är aktuella i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Priser

Anmälningarna till handelsregistret är normalt avgiftsbelagda. Du kan emellertid avgiftsfritt anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter samt egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort.

Ändringsanmälan på nätet

Du kan anmäla ändringar i följande uppgifter i e-tjänsten:

 • adress- och kontaktuppgifter
 • firma (företagsnamn), parallellfirmor
 • bifirmor och deras verksamhetsområden (branscher)
 • räkenskapsperiod
 • hemort
 • styrelse
 • revisorer
 • verkställande direktör
 • prokurister
 • personer med rätt att företräda andelslaget
 • verksamhetsområde som anmäls till handelsregistret
 • stadgar
 • huvudsaklig bransch som anmäls till Skatteförvaltningen
 • uppgifterna i Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister
 • verkliga förmånstagare och egen anmälan om upphörandet av förmånstagarrollen.

Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett Y4, hittar du blanketten och anvisningarna om hur du fyller i den längst ner på sidan. Fyll i blanketten på din dator, skriv ut den i A4-format och skicka den till den adress som anges på blanketten.

Bekanta dig noggrannare med situationer då en ändringsanmälan måste göras.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar