Verkliga förmånstagare registreras från 1 juli 2019

En del av företagen - till exempel alla aktiebolag och andelslag - måste anmäla sina verkliga förmånstagare (ägare) till handelsregistret från och med den 1 juli 2019.

Observera att företaget måste lämna in en anmälan även om företaget inte har några förmånstagare eller kännedom om dem.

Anmälningen av förmånstagare baserar sig på penningtvättslagen och EU-direktiv.

Vilka företag lämnar in en anmälan om förmånstagare?

Alla aktiebolag och andelslag måste lämna in en anmälan.

Öppna bolag och kommanditbolag ska lämna in en anmälan endast om förmånstagaren inte är bolagsman i bolaget.

Börsbolag och enskilda näringsidkare ("firmor") lämnar inte in någon anmälan.

Bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag, stiftelser, religionssamfund och föreningar lämnar inte in någon anmälan.

En filial till utländsk näringsidkare ska anmäla uppgifterna om förmånstagare enligt lagstiftningen i näringsidkarens hemland.

Läs mer om företag som måste göra en anmälan på webbplatsen prh.fi.

Vem är förmånstagare?

De som fyller minst ett av följande villkor anses vara förmånstagare:

  • Personen äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier.
  • Personen har direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av rösträtten i företaget.
  • Personen utövar på annan grund faktiskt ett bestämmande inflytande i företaget.

Identifiering av förmånstagare ligger på företagets ansvar. Se våra exempel på förmånstagare på webbplatsen prh.fi.

När anmäler jag?

De företag som måste anmäla förmånstagare lämnar in en anmälan 1 juli 2019–1 juli 2020, och därefter alltid när uppgifterna om förmånstagare ändras.

Före juli 2019 går det inte att anmäla förmånstagare för registrering.

Hur lämnar jag in en anmälan?

Anmälan om förmånstagare är gratis.

Lämna in din anmälan om förmånstagare i e-tjänsten på ytj.fi från och med den 1 juli 2019. Anmäl också ändringar i uppgifterna i e-tjänsten.

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Anmälan undertecknas av samma person som undertecknar företagets övriga anmälningar till handelsregistret, till exempel styrelseledamot, verkställande direktör eller ansvarig bolagsman.

Ett företag kan auktorisera en utomstående person att lämna in e-anmälan på företagets vägnar. Auktorisering måste lämnas in via e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer om auktoriseringar.