Perusta osakeyhtiö sähköisesti

Osakeyhtiön voi perustaa PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Yhtiölle riittää vakiomuotoinen yhtiöjärjestys.
  • Osakkeet maksetaan perustettavan yhtiön pankkitilille.
  • Merkintähinta merkitään kokonaan osakepääomaan.
  • Osakkeenmerkitsijät ja hallituksen jäsenet ovat täysikäisiä ja heillä sekä mahdollisella toimitusjohtajalla ja tilintarkastajalla on suomalainen henkilötunnus ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).
  • Mahdollisilla prokuristeilla ja edustamiseen oikeutetuilla henkilöillä on suomalainen henkilötunnus.

Palvelu muodostaa osakeyhtiölle perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Mitä voit tehdä sähköisesti?

Voit ilmoittaa sähköisesti yhtiön PRH:n kaupparekisteriin ja Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä antaa ennakkoveron määräämiseen tarvittavat tiedot.

Mitä tietoja tarvitset osakeyhtiön perustamiseen?

Osakeyhtiön sähköistä perustamista varten on ilmoitettava seuraavat tiedot:

  • osakeyhtiön toiminimi, toimiala, tilikausi, kotipaikka sekä mahdolliset aputoiminimet ja niiden toimialat
  • osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten ja mahdollisen toimitusjohtajan nimet ja henkilötunnukset
  • mahdollisten tilintarkastajien, prokuristien tai edustamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja henkilötunnukset.

Huomio! Otathan huomioon tämän, kun ilmoitat Ahvenanmaalla sijaitsevan yrityksen osoitetiedot: Kun yrityksen postinumero on Ahvenanmaalla, YTJ-palvelu ei heti tunnista antamaasi katuosoitetta oikein. Tällöin palvelu kehottaa valitsemaan toisen kadunnimen. Pääset eteenpäin painamalla kuvaketta, jossa lukee "En vahvista valintaa". Sen jälkeen palvelu hyväksyy antamasi katuosoitteen.

Miten saat Y-tunnuksen?

Saat osakeyhtiölle Y-tunnuksen ja ilmoituksen kirjausnumeron sen jälkeen, kun sähköiset allekirjoitukset on tehty ja ilmoituksen käsittelymaksu 330 € on maksettu verkkopalvelussa PRH:n kaupparekisteriin. Mahdollisen aputoiminimen ilmoittamisesta PRH:n kaupparekisteriin peritään erillinen 65 €:n käsittelymaksu.

Milloin maksat osakepääoman?

Sähköisen perustamisen jälkeen yhtiölle avataan pankkitili, jolle osakepääoma maksetaan.

Kun osakepääoma on maksettu, hallituksen jäsenten ja mahdollisen toimitusjohtajan pitää allekirjoittaa palvelussa osakepääoman maksamista koskeva vakuutus.

Myös tilintarkastajan on allekirjoitettava oma todistus. Jos yhtiöllä ei ole tilintarkastajaa, liitä muu selvitys osakepääoman maksusta, kuten tiliote tai kuitti maksusta pdf-, doc- tai docx-muodossa.