Siirry suoraan sisältöön

Tee edunsaajailmoitus kaupparekisteriin

Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan ja sen jälkeen pitää tiedot ajan tasalla kaupparekisterissä. Esimerkiksi osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä edunsaajailmoitus. Toiminimiyrittäjät eivät ilmoita.

Huomaa, että ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Edunsaajailmoitus on maksuton.

Yrityksen velvollisuus ilmoittaa edunsaajatiedot kaupparekisteriin perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viipymättä seuraavissa tilanteissa:

  • Yritys ei ole ilmoittanut edunsaajatietojaan kaupparekisteriin 1.7.2019 ja 1.7.2020 välisenä aikana.
  • Edunsaajatiedot ovat muuttuneet.
  • Uusi yritys on rekisteröity.
  • Et ole enää yrityksen edunsaaja.

Kuka on edunsaaja?

Edunsaaja on ihminen , joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä.

Huomaa, että ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun yrityksellä eiole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksentiedossa.

Edunsaajien tunnistaminen onyrityksen vastuulla. Yrityksessä voi olla rahanpesulain mukaisiaedunsaajia yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään.

Lue lisää edunsaajista prh.fi-sivulta.Avautuu uuteen välilehteen

Mitkä yritykset tekevät ilmoituksen?

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö tekee ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Pörssiyhtiöt ja toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja) eivät tee ilmoitusta.

Asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, säätiöt, uskonnolliset yhdyskunnat ja yhdistykset eivät tee ilmoitusta.

Sivuliikkeen ulkomainen elinkeinonharjoittaja huolehtii edunsaajatietojen ilmoittamisesta kotimaansa lainsäädännön mukaan.

Lue prh.fi-sivuilta lisää yrityksistä, joiden täytyy tehdä edunsaajailmoitus.Avautuu uuteen välilehteen

Miten teet ilmoituksen?

Edunsaajailmoitus on maksuton.

Ilmoitus täytyy tehdä sähköisesti YTJ-palvelussa.

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Ilmoituksen allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies. Lue lisää allekirjoittamisesta.Avautuu uuteen välilehteen

Ilmoituksen voi tehdä yrityksen puolesta myös kaupparekisteri-ilmoittamiseen valtuutettu asiamies, esimerkiksi tilitoimiston työntekijä. Valtuutuksen annat YTJ-palvelussa. Lue lisää valtuuttamisesta.Avautuu uuteen välilehteen

Prh.fi-sivuilla on tarkemmat ohjeet tilanteista, joissa sähköinen ilmoittaminen ei onnistu tai ei ole yritykselle mahdollista.

Lue ohjeet edunsaajailmoituksen tekemisestä prh.fi-sivulta.Avautuu uuteen välilehteen

Edunsaaja-apurissa lisätietoja

Selvitä PRH:n edunsaaja-apurissa, täytyykö yrityksesi tehdä ilmoitus ja ketkä ovat edunsaajia.

Siirry edunsaaja-apuriin.Avautuu uuteen välilehteen