Tosiasiallisten edunsaajien tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Tiettyjen yritysten, esimerkiksi kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien, täytyy 1.7.2019 alkaen tehdä kaupparekisteriin ilmoitus tosiasiallisista edunsaajistaan (omistajista).

Huomaathan, että ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Yrityksen velvollisuus ilmoittaa edunsaajatiedot kaupparekisteriin perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin.

Mitkä yritykset tekevät ilmoituksen?

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö tekee ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Pörssiyhtiöt ja toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja) eivät tee ilmoitusta.

Asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, säätiöt, uskonnolliset yhdyskunnat ja yhdistykset eivät tee ilmoitusta.

Sivuliikkeen ulkomainen elinkeinonharjoittaja huolehtii edunsaajatietojen ilmoittamisesta kotimaansa lainsäädännön mukaan.

Lue prh.fi-sivuilta lisää yrityksistä, joiden täytyy tehdä edunsaajailmoitus.

Kuka on edunsaaja?

Edunsaaja on henkilö, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä.

Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla. Tutustu esimerkkeihin edunsaajista prh.fi-sivuilla.

Milloin ilmoitat?

Yrityksen täytyy tehdä kaupparekisteriin ilmoitus 1.7.2019 ja 1.7.2020 välisenä aikana ja sen jälkeen aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat.

Ilmoitusta ei voi tehdä ennen heinäkuuta 2019.

Miten teet ilmoituksen?

Edunsaajailmoitus on maksuton.

Ilmoitus täytyy tehdä sähköisesti YTJ-palvelussa 1.7.2019 alkaen.

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Ilmoituksen allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies.

Ilmoittamisen voi hoitaa yrityksen puolesta myös kaupparekisteri-ilmoittamiseen valtuutettu asiamies, esimerkiksi tilitoimiston työntekijä. Valtuutuksen annat YTJ-palvelussa. Lue lisää valtuuttamisesta.