Yritysten edunsaajien (omistajien) tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteriin ilmoitus tosiasiallisista edunsaajistaan 1.7.2019 alkaen. Esimerkiksi kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus.

Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yhtiön omistajia.

Yrityksen velvollisuus ilmoittaa edunsaajatiedot kaupparekisteriin perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin.

Huomaathan, että ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Mitkä yritykset tekevät ilmoituksen?

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä ilmoitus.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö tekee ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Pörssiyhtiöt ja toiminimiyrittäjät (yksityinen elinkeinonharjoittaja) eivät tee ilmoitusta.

Asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, säätiöt, uskonnolliset yhdyskunnat ja yhdistykset eivät tee ilmoitusta.

Sivuliikkeen ulkomainen elinkeinonharjoittaja huolehtii edunsaajatietojen ilmoittamisesta kotimaansa lainsäädännön mukaan.

Lue prh.fi-sivuilta lisää yrityksistä, joiden täytyy tehdä edunsaajailmoitus.

Kuka on edunsaaja?

Edunsaaja on henkilö, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai toisen yrityksen kautta.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä.

Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla. Yrityksessä voi olla rahanpesulain mukaisia edunsaajia yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään.

Huomaathan, että ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa. Lue lisää edunsaajista prh.fi-sivulta.

Edunsaaja-apurissa lisätietoja

Selvitä PRH:n edunsaaja-apurissa, koskeeko uusi velvoite yritystäsi ja ketkä ovat yrityksesi edunsaajia. Siirry edunsaaja-apuriin.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus 1.7.2019 - 1.7.2020 ja aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun olet perustanut uuden yrityksen.

Miten teet ilmoituksen?

Edunsaajailmoitus on maksuton.

Ilmoitus täytyy tehdä sähköisesti YTJ-palvelussa 1.7.2019 alkaen.

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Ilmoituksen allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies. Lue lisää allekirjoittamisesta.

Ilmoittamisen voi hoitaa yrityksen puolesta myös kaupparekisteri-ilmoittamiseen valtuutettu asiamies, esimerkiksi tilitoimiston työntekijä. Valtuutuksen annat YTJ-palvelussa. Lue lisää valtuuttamisesta.

Lue tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemisestä prh.fi-sivulta.