Perustamisilmoitus

Yrityksen tai yhteisön perustamisesta on ilmoitettava PRH:n kaupparekisteriin tai säätiörekisteriin sekä Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Perustamisesta ilmoitetaan PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Ohjeet ilmoittamiseen sekä sähköiset palvelut ja paperilomakkeet löydät valikosta. Ohjeet on ryhmitelty yritys- ja yhteisömuodoittain.

PRH:n yhdistysrekisteri ei kuulu PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen YTJ-järjestelmään, joten ilmoitukset yhdistysrekisteriin pitää tehdä erikseen PRH:lle. Lue lisää yhdistysrekisteristä prh.fi-sivuilta.

Y-tunnus

Uusi yritys saa Y-tunnuksen heti, kun yrityksen jättämä perustamisilmoitus on kirjattu YTJ-järjestelmään. Lue lisää Y-tunnuksesta.

Vain osakeyhtiön voi perustaa sähköisesti

Osakeyhtiöt voivat tehdä perustamisilmoituksen joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Muiden yritysten ja yhteisöjen on tehtävä perustamisilmoitus paperilomakkeella.

Ilmoittaminen paperilomakkeella

Lomakkeet löytyvät valikosta yritys- ja yhteisömuodoittain.

Hinnat

Ilmoittaminen Verohallintoon on aina maksutonta ja PRH:n kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin pääsääntöisesti maksullista. Lue lisää hinnoista.

Ohjeita yrityksen perustamiseen liittyviin käytännön toimiin

Minkä yritysmuodon valitsen? Miten testaan liikeideani? Entä miten järjestän rahoituksen, vakuutukset ja kirjanpidon? Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimasta Yritys-Suomi-palvelusta saat monipuolista tietoa yrityksen käynnistämiseen. Siirry yrityssuomi.fi-verkkosivustolle.