Perustamisilmoitus

Yrityksen tai yhteisön perustamisesta on ilmoitettava PRH:n kaupparekisteriin tai säätiörekisteriin sekä tarvittaessa Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Perustamisesta ilmoitetaan PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Ohjeet ilmoittamiseen sekä sähköiset palvelut ja paperilomakkeet löydät valikosta. Ohjeet on ryhmitelty yritys- ja yhteisömuodoittain.

PRH:n yhdistysrekisteri ei kuulu PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen YTJ-järjestelmään, joten ilmoitukset yhdistysrekisteriin pitää tehdä erikseen PRH:lle. Lue lisää yhdistysrekisteristä prh.fi-sivuilta.

Hinnat

Ilmoittaminen Verohallintoon on aina maksutonta ja PRH:n kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin pääsääntöisesti maksullista. Katso hinnasto prh.fi-verkkosivustolla.

Sähköisessä ilmoittamisessa palvelu laskee käsittelymaksun, joka maksetaan käyttäen verkkopankkitunnuksia tai luottokorttia ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen. Maksaja voi olla myös muu taho kuin tietojen ilmoittaja.

Osakeyhtiön perustaminen sähköisesti

Osakeyhtiön voi perustaa PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Yhtiölle riittää vakiomuotoinen yhtiöjärjestys.
  • Osakkeet maksetaan perustettavan yhtiön pankkitilille.
  • Merkintähinta merkitään kokonaan osakepääomaan.
  • Osakkeenmerkitsijät ja hallituksen jäsenet ovat täysikäisiä luonnollisia henkilöitä ja heillä sekä mahdollisella toimitusjohtajalla ja tilintarkastajalla on suomalainen henkilötunnus ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).
  • Mahdollisilla prokuristeilla ja edustamiseen oikeutetuilla henkilöillä on suomalainen henkilötunnus.

Palvelu muodostaa osakeyhtiölle perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Lue lisää osakeyhtiön sähköisestä perustamisesta.

Y-tunnus

Uusi yritys saa Y-tunnuksen heti, kun yrityksen jättämä perustamisilmoitus on kirjattu YTJ-järjestelmään. Lue lisää Y-tunnuksesta.

Ilmoituksen tekeminen

Osakeyhtiöt voivat tehdä perustamisilmoituksen joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Lue lisää osakeyhtiön sähköisestä perustamisesta.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan ("toiminimi") voi myös perustaa joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Lue lisää yksityisen elinkeinonharkoittajan perustamisesta sähköisesti.

Muiden yritysten ja yhteisöjen on tehtävä perustamisilmoitus paperilomakkeella.

Ilmoittaminen paperilomakkeella

Lomakkeet löytyvät valikosta yritys- ja yhteisömuodoittain.

Ohjeita yrityksen perustamiseen liittyviin käytännön toimiin

Minkä yritysmuodon valitsen? Miten testaan liikeideani? Entä miten järjestän rahoituksen, vakuutukset ja kirjanpidon? Suomi.fi yrityssivustolta saat monipuolista tietoa yrityksen käynnistämiseen. Siirry Suomi.fi-verkkosivustolle.