Perustamisilmoitus

Yrityksen tai yhteisön perustamisesta on ilmoitettava PRH:n kaupparekisteriin tai säätiörekisteriin sekä Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Perustamisesta ilmoitetaan PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Ohjeet ilmoittamiseen sekä sähköiset palvelut ja paperilomakkeet löydät valikosta. Ohjeet on ryhmitelty yritys- ja yhteisömuodoittain.

PRH:n yhdistysrekisteri ei kuulu PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen YTJ-järjestelmään, joten ilmoitukset yhdistysrekisteriin pitää tehdä erikseen PRH:lle. Lue lisää yhdistysrekisteristä prh.fi-sivuilta.

Y-tunnus

Uusi yritys saa Y-tunnuksen heti, kun yrityksen jättämä perustamisilmoitus on kirjattu YTJ-järjestelmään. Lue lisää Y-tunnuksesta.

Perustaminen sähköisesti

Osakeyhtiöt voivat tehdä perustamisilmoituksen joko sähköisesti tai paperilomakkeella.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan ("toiminimi") voi myös perustaa joko sähköisesti tai paperilomakkeella.

Muiden yritysten ja yhteisöjen on tehtävä perustamisilmoitus paperilomakkeella.

Ohjeita yrityksen perustamiseen liittyviin käytännön toimiin

Minkä yritysmuodon valitsen? Miten testaan liikeideani? Entä miten järjestän rahoituksen, vakuutukset ja kirjanpidon? Suomi.fi yrityssivustolta saat monipuolista tietoa yrityksen käynnistämiseen. Siirry Suomi.fi-verkkosivustolle.

Ilmoittaminen paperilomakkeella

Lomakkeet löytyvät valikosta yritys- ja yhteisömuodoittain.

Hinnat

Ilmoittaminen Verohallintoon on aina maksutonta ja PRH:n kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin pääsääntöisesti maksullista. Lue lisää hinnoista.