Gå direkt till innehållet

Etableringsanmälan för föreningar

Ideella föreningar lämnar in etableringsanmälan till Patent- och registerstyrelsens (PRS) föreningsregister.

Alla föreningar får ett FO-nummer efter att de lämnat in etableringsanmälan.

Om en registrerad förening idkar näringsverksamhet ska den vid behov lämna in en separat etableringsanmälan till PRS handelsregister. Läs närmare anvisningar om inlämning av etableringsanmälan till handelsregistret på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Föreningen anmäler sig till Skatteförvaltningen genom att fylla i blankett Y1a och bilageblankett 6212.

Obs! Om föreningen inte är antecknad i PRS föreningsregister och ingen registrering är under behandling kan Skatteförvaltningen behandla föreningen som en beskattningssammanslutning. Läs närmare anvisningar om ”Etableringsanmälan för andra företags- och samfundsformer”.

Etableringsanmälan till föreningsregistret antingen elektroniskt eller på pappersblankett

Ideella föreningar lämnar in etableringsanmälan till föreningsregistrets e-tjänst. Fortsätt till föreningsregistrets e-tjänst.Öppnas i en ny flik

Om du lämnar in etableringsanmälan på pappersblankett kan du samtidigt anmäla föreningen till handelsregistret.

Anmälan till Skatteförvaltningen enbart på pappersblankett

Även om föreningen får ett FO-nummer när etableringen registreras, förmedlas inte uppgifterna från föreningsregistret till Skatteförvaltningen. Föreningen kan anmäla sig som kund hos Skatteförvaltningen i samband med etableringen genom att fylla i både blankett Y1a och bilageblankett 6212.

Du kan inte lämna in anmälan till Skatteförvaltningen på nätet.

Om föreningen inte ämnar registrera sig i föreningsregistret men behöver ett FO-nummer och måste anmäla uppgifter till Skatteförvaltningen, använd blankett Y1a och bilageblankett 6212 (sammanslutningsform annan förening). Det här gäller bland annat jaktvårdsföreningar och fiskeriområden.

Du måste fylla i blankett 6212 till exempel när föreningen anmäler sig till Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, arbetsgivarregister eller förskottsuppbördsregister eller när föreningen anmäler att den inleder näringsverksamhet. Om föreningen anser att den inte är momsskyldig för sin verksamhet, måste den lämna in en separat redogörelse för förutsättningarna för momsfriheten.

Bifoga följande dokument till blankett 6212:

  • verksamhetsplan och budget
  • förutsättningar för momsfrihet: en motiverad redogörelse för varför sammanslutningen anser att den inte är momsskyldig för sin verksamhet (läs anvisningarna om momsskyldighet i ifyllningsanvisningarna).

Mer information om uppgifter som ska anmälas till Skatteförvaltningen finns i ifyllningsanvisningarna här nedan.

Det tar i regel tre veckor att föra in en förening i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Även om anmälningarna till föreningsregistret kan lämnas in på nätet måste anmälningarna till Skatteförvaltningen alltid lämnas in på papper. Blanketter hittar du nedan på sidan. Anmälan till Skatteförvaltningen är gratis. Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för etableringsanmälan Y1a.

Spara blanketten först på din dator för att sedan kunna fylla i den. Fyll i blanketten på din dator, skriv ut den i A4-format och skicka den till den adress som anges på blanketten.