Etableringsanmälan för föreningar

Föreningen etableras och registreras i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister. Läs mer om föreningsregistret på webbplatsen prh.fi.

Föreningen kan också göra en etableringsanmälan till Patent- och registerstyrelsens handelsregister och Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister, om föreningens verksamhet förutsätter det. Anmälan kan inte göras på nätet.

Om föreningen bara förs in i föreningsregistret får föreningen inget FO-nummer. Föreningsregistret hör inte till Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem.

Du kan inte söka efter föreningsregistrets uppgifter i företagssökningen på den här sidan. Anmälningar som görs i Företags- och organisationsdatasystemet på nätet eller på pappersblankett förmedlas inte heller till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret på webbplatsen prh.fi.

Föreningen kan få ett FO-nummer

Föreningen får ett FO-nummer när den

  • behöver FO-nummer för beskattning eller kommunikation med myndigheter eller
  • gör etableringsanmälan till handelsregistret.

Föreningen behöver t.ex. ett FO-nummer för att skapa en Katso-kod. Katso-koden används i myndigheters e-tjänster.

Föreningen får FO-numret på ett par dagar.

Etableringsanmälan bara till Skatteförvaltningen

Ansök om FO-nummer genom att göra en etableringsanmälan till Skatteförvaltningen med blankett Y1. Bifoga följande dokument:

  • stadgarna
  • verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen (för en förening som har verksamhet) eller verksamhetsplanen och budgeten (för en ny förening).

Du hittar blanketterna i slutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Det är gratis att anmäla till Skatteförvaltningen. Du kan få hjälp med ifyllandet genom att ringa till Skatteförvaltningens servicetelefon 029 497 007 (samtalet kostar lna/msa).

Det räcker i regel ca tre veckor att föra in föreningen i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Etableringsanmälan till handelsregistret

En förening ska göra etableringsanmälan till Patent- och registerstyrelsens handelsregister om föreningen idkar näringsverksamhet och för denna verksamhet har ett fast verksamhetsställe eller minst en arbetstagare.

Fyll i så fall i pappersblankett Y1 och bilageblankett 12. Du hittar blanketterna i slutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Behandlingsavgiften för anmälan i Patent- och registerstyrelsens handelsregister är 380 €. Bekanta dig med betalningsanvisningarna på webbplatsen prh.fi.

Förening som beskattningssammanslutning

Föreningen behandlas som en s.k. beskattningssammanslutning om den inte har införts i föreningsregistret och registreringen inte heller pågår. Då ska man fylla i blankett Y1. Det är gratis att lämna etableringsanmälan till Skatteförvaltningen.

Du hittar blanketterna i slutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar