Företaget anmäler sig som momsskyldigt

1.Företaget anmäler sig som momsskyldigt för affärsverksamhet

Företaget är momsskyldigt som rörelseidkare om omsättningen under räkenskapsperioden överstiger 15000 euro I omsättningen räknas

  • skattepliktig försäljning av varor och tjänster
  • skattefri försäljning av tidningar, tidskrifter och fartyg samt försäljning inom internationell handel
  • överlåtelse av fastigheter eller rättigheter som hänför sig till fastigheter
  • försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster.

I omsättningen inräknas inte försäljningspriserna på finansiella tjänster och försäkringstjänster i anslutning till verksamheten eller på anläggningstillgångar.

2.Företaget anmäler sig som momsskyldigt för inköp eller för eget bruk

Sätt ett kryss här och ange datumet då momsskyldigheten börjat, om företagets verksamhet i övrigt är helt momsfri, men företaget är momsskyldigt

  • på grund av momsskyldighet som orsakas av köp av tjänster från EU-länder eller länder utanför EU (omvänd momsskyldighet)
  • för EU-varuinköp (gemenskapsinterna förvärv)
  • på grund av eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav eller restaurang- och cateringtjänster.

Läs mer om momsbeskattning av eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav och om momsbeskattning av personalmåltid

3.Företaget anmäler sig som deklarationsskyldigt för försäljning av EU-tjänster

Sätt ett kryss här om företaget inte är momsskyldigt (t.ex. eftersom verksamheten bedrivs i liten skala), men företaget har för avsikt att bedriva sådan försäljning av EU-tjänster som i form av försäljning mellan momsskyldiga företag beskattas i köparens land (annat EU-land än Finland). Ange även datumet då skyldigheten att lämna in anmälan börjat.

4.Företaget anmäler sig som momsskyldigt för primärproduktion

Kryssa för rutan om företaget bedriver primärproduktion. Primärproduktion utgörs av bl.a. jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, pälsdjursuppfödning och renskötsel. Sätt ett kryss också om företaget börjar bedriva primärproduktion utöver annan affärsverksamhet.