Ohje arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuvalle

1.Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta

Yritys on liiketoiminnan harjoittajana arvonlisäverovelvollinen, jos sen liikevaihto on tilikaudessa yli 15 000 euroa. Liikevaihtoon luetaan

  • tavaroiden ja palveluiden verolliset myynnit
  • verottomat sanoma- ja aikakauslehtien ja vesialusten myynnit sekä kansainväliseen kauppaan liittyvät myynnit
  • kiinteistön ja siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset
  • rahoituspalvelujen ja vakuutuspalvelujen myynnit.

Jos yritys harjoittaa sekä alkutuotantoa että muuta liiketoimintaa ja jos yrityksen tilikauden liikevaihto näistä liiketoiminnoista ylittää vähäisen toiminnan rajan, yritys ilmoittautuu molemmista toiminnoista arvonlisäverovelvolliseksi.

Liikevaihtoon ei lueta toimintaan liittyvien rahoitus- ja vakuutuspalvelujen eikä käyttöomaisuuden myyntihintoja.

Jos yritys harjoittaa sijoituskullan myyntiä, ilmoita se lisätietona sivulla 4. Tavaroiden ja palvelujen myynti liiketoiminnan muodossa on yleensä arvonlisäverollista. Verotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin lainsäädännössä erikseen mainittuja toimintoja, kuten kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yritys myy ainoastaan arvonlisäverotuksen
ulkopuolelle jääviä tavaroita tai palveluita, se ei ole arvonlisäverovelvollinen.

2.Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä

Merkitse rasti ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä, jos yrityksen toiminta on muutoin täysin arvonlisäverotonta, mutta yritys on arvonlisäverovelvollinen

  • EU:sta tai EU:n ulkopuolelta tehtävistä palveluostoista aiheutuvan arvonlisäverovelvollisuuden vuoksi (käännetty verovelvollisuus)
  • EU-tavaraostoista (yhteisöhankinnoista)
  • kiinteistöhallintapalvelun tai ravintola- ja ateriapalvelun oman käytön vuoksi.

Siirry verohallinnon sivuille lukemaan lisää:

3.Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi

Merkitse rasti, jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (esim. liiketoimintansa vähäisyyden vuoksi), mutta se aikoo harjoittaa sellaisia EU-palveluiden myyntejä, jotka arvonlisäverovelvollisten yritysten välisinä myynteinä verotettaisiin ostajan maassa (muussa EU-maassa kuin Suomessa).

Ilmoita myös ilmoituksenantovelvollisuuden alkupäivä.

4.Yritys ilmoittautuu alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi

Merkitse rasti, jos yritys harjoittaa alkutuotantoa. Alkutuotantoa ovat mm. maatalous, metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja porotalous. Merkitse rasti myös silloin, jos yritys ryhtyy harjoittamaan alkutuotantoa muun liiketoiminnan lisäksi.