Gå direkt till innehållet

Ändringsanmälan för aktiebolag

Om det sker förändringar iaktiebolagets verksamhet ska du omedelbart göra en ändringsanmälan så attföretagets uppgifter är aktuella i Patent- och registerstyrelsens handelsregisteroch Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister ochförskottsuppbördsregister .

Anmälan om förmånstagare

Alla aktiebolag (gäller inte börsbolag) måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och se till att uppgifterna i registret är uppdaterade. Börsbolag lämnar inte in någon anmälan. Anmälan om förmånstagare är gratis.

Bolaget måste lämna in en anmälan även om det inte har några förmånstagare eller kännedom om sina förmånstagare. Läs mer om anmälan om förmånstagare.

Priser

Anmälningarna till handelsregistret är normalt avgiftsbelagda. Du kan emellertid avgiftsfritt anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter samt egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.Öppnas i en ny flik

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort.

Ändringsanmälan i e-tjänsten

Du kan anmäla ändringar i följande uppgifter i e-tjänsten på ytj.fi:

 • adress- och kontaktuppgifter
 • firma (företagsnamn), parallellfirmor
 • bifirmor och deras verksamhetsområden (branscher)
 • räkenskapsperiod
 • hemort
 • ansvarspersoner: styrelse, verkställande direktör, revisorer, prokurister och personer med rätt att företräda bolaget
 • egen avgång eller upphörande av uppdrag om du har varit ansvarsperson i bolaget
 • verksamhetsområde som anmäls till handelsregistret
 • uppgifter om kapital: aktiekapital, aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter, bemyndigande av styrelsen
 • bolagsordning
 • fusion (absorptions- och dotterbolagsfusion)
 • ombildning av aktiebolag till andelslag, bostadsaktiebolag, enskild näringsidkare (företagare med firma), kommanditbolag, publikt aktiebolag, öppet bolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag
 • huvudsaklig bransch som anmäls till Skatteförvaltningen
 • uppgifterna i Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister
 • förmånstagare och egen anmälan om upphörandet av förmånstagarrollen
 • bokslut till handelsregistret.

Du kan lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi om

 • du är myndig, dvs. du har fyllt 18 år
 • du har en finländsk personbeteckning
 • du har antingen personliga nätbankkoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Om du gör ändringsanmälanpå pappersblankett Y4 och bilageblankett 13hittar du blanketterna i slutet av den här sidan. Fyll iblanketten och bilagan på datorn, skriv ut dem i A4-format och posta till denadress som finns på blanketten . Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för ändringsanmälan Y4.

Läs mer omsituationer då en ändringsanmälan måste göras.