Ändringsanmälan för aktiebolag

Om det sker förändringar i aktiebolagets verksamhet ska du omedelbart göra en ändringsanmälan så att företagets uppgifter är aktuella i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Priser

Anmälningarna till handelsregistret är normalt avgiftsbelagda. Du kan emellertid avgiftsfritt anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter samt egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort.

Ändringsanmälan på nätet

Du kan anmäla ändringar i följande uppgifter i e-tjänsten:

 • adress- och kontaktuppgifter
 • firma (företagsnamn), parallellfirmor
 • bifirmor och deras verksamhetsområden (branscher)
 • räkenskapsperiod
 • hemort
 • ansvarspersoner: styrelse, verkställande direktör, revisorer, prokurister och personer med rätt att företräda bolaget
 • egen avgång eller upphörande av uppdrag om du har varit ansvarsperson i bolaget
 • verksamhetsområde som anmäls till handelsregistret
 • uppgifter om kapital: aktiekapital, aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter, bemyndigande av styrelsen
 • bolagsordning
 • fusion (absorptions- och dotterbolagsfusion)
 • ombildning till bostadsaktiebolag
 • ombildning till ömsesidigt fastighetsaktiebolag
 • huvudsaklig bransch som anmäls till Skatteförvaltningen
 • uppgifterna i Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister
 • verkliga förmånstagare och egen anmälan om upphörandet av förmånstagarrollen.

Om du gör ändringsanmälan på pappersblankett Y4 och bilageblankett 13 hittar du blanketterna och anvisningarna i slutet av den här sidan. Fyll i blanketten och bilagan på datorn, skriv ut dem i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Läs mer om situationer då en ändringsanmälan måste göras.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar