Nedläggningsanmälan för bostadsaktiebolag

Ett bostadsaktiebolag kan enligt lagen inte läggas ned utan en formell procedur. Verksamheten kan läggas ned bl.a. genom likvidations- eller konkursförfarande. Noggranna anvisningar finns på webbplatsen prh.fi.

Anmäl om upplösningen av bostadsaktiebolaget på pappersblankett till handelsregistret

Bostadsaktiebolaget anses vara upplöst då utredningsmännen har avgett slutredovisningen vid bolagsstämman. Anmäl om upplösningen till Patent- och registerstyrelsens handelsregister med blankett Y4 och bilageblankett 15. Anmäl på blankett Y4 också till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, förskottsuppbördsregister och register över momsskyldiga.

Tills vidare kan anmälan inte göras på nätet.

Du hittar blanketten och dess anvisning i slutet av sidan. Fyll i blanketten och bilagan på datorn, skriv ut dem i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Du kan ta bort ett bostadsaktiebolag från Skatteförvaltningens register på nätet

Om du vill kan bostadsaktiebolaget fortfarande vara infört i Patent- och registerstyrelsens handelsregister även om du tar bort det från Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister. Gör i så fall ändringsanmälan på nätet.

Ladda ned pappersblanketter