Nedläggningsanmälan

Företag och samfund måste anmäla om att deras verksamhet upphör till Patent- och registerstyrelsens handelsregister eller stiftelseregister och till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Ändringarna anmäls till Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem. Anvisningarna för anmälan och pappersblanketterna hittas via menyn. Anvisningarna finns separat för olika bolagsformer.

Ingen behandlingsavgift uppbärs för nedläggningsanmälan.

Föreningsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen hör inte till Företags- och organisationsdatasystemet. Du kan inte söka efter föreningsregistrets uppgifter i företagssökningen på den här sidan. Anmälningar som görs i Företags- och organisationsdatasystemet på nätet eller på pappersblankett förmedlas inte heller till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret på webbplatsen prh.fi.