Muiden yritys- ja yhteisömuotojen perustamisilmoitus

Muita yritys- ja yhteisömuotoja ovat:

 • säätiö
 • eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä tai muualla rekisteröity etuyhtymä, joka perustaa Suomeen toimipaikan
 • eurooppayhtiö
 • keskinäinen vakuutusyhtiö
 • säästöpankki
 • hypoteekkiyhdistys
 • vakuutusyhdistys
 • valtion liikelaitos
 • asumisoikeusyhdistys
 • verotusyhtymä
 • maatalousyrittäjä ja metsänomistaja.

Verotusyhtymä on kahden tai useamman henkilön muodostama yhteenliittymä, jonka toiminnan tarkoituksena on kiinteistön käyttö, viljely tai vuokraus. Verotusyhtymiä kutsutaan niiden toiminnan luonteen mukaan maatalous-, kiinteistö- tai metsäyhtymiksi.

Maatalousyrittäjiä kutsutaan maataloudenharjoittajiksi. Näitä ovat maataloutta tai maa- ja metsätaloutta harjoittavat itsenäiset yrittäjät, toimintaa yhdessä harjoittavat puolisot ja toimintaa harjoittavat kuolinpesät.

Metsänomistajia kutsutaan metsätalouden harjoittajiksi silloin, kun tarkoitetaan metsää omistavia yksityishenkilöitä, kuolinpesiä tai puolisoita yhdessä.

Tee perustamisilmoitus paperilomakkeella

Ilmoita toiminnan alkamisesta lomakkeella Y1, Y2 tai Y3 riippuen siitä, mikä yritys- ja yhteisömuoto on kyseessä. Perustamisilmoitusta ei voi tehdä sähköisesti.

Löydät lomakkeet tämän sivun lopusta. Täytä lomake koneella, tulosta se A4-koossa ja postita lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Maksa käsittelymaksu

Perustamisilmoituksista maksetaan PRH:lle käsittelymaksu. Tutustu hintoihin ja maksuohjeisiin prh.fi-sivuilla:

Lataa paperilomake ja täyttöohje