FO-nummer

Företags- och organisationsnumret, dvs. FO-numret, är ett nummer som Patent- och registerstyrelsen eller Skatteförvaltningen gett ett företag eller samfund. Det består av sju siffror, ett bindestreck och en kontrollsiffra, dvs. det är av formen 1234567-8.

FO-numret individualiserar företaget. Ett giltigt FO-nummer garanterar ändå inte att företaget har registrerats i Skatteförvaltningens register eller i Patent- och registerstyrelsens handelsregister. Den här uppgiften måste alltid separat kontrolleras i företagssökningen eller från Patent- och registerstyrelsen eller Skatteförvaltningen.

FO-nummer för företag

Ett nytt företag får ett FO-nummer genast när dess etableringsanmälan har registrerats i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem.

Lämna in din etableringsanmälan på nätet (aktiebolag, enskild näringsidkare). Du får ett FO-nummer efter att du undertecknat och skickat anmälan och betalat handelsregistrets behandlingsavgift.

Om du gör etableringsanmälan på pappersblankett, får du FO-numret inom ett par dagar efter att du lämnat in anmälan.

Inget separat meddelande skickas om att FO-numret har beviljats. FO-numret visas i företagssökningen på företagets namn ungefär två dagar efter att anmälan lämnats in. Gå till företagssökningen.

FO-nummer för föreningar

När en ideell förening förs in i föreningsregistret får den inte ett FO-nummer utan ett sexsiffrigt registreringsnummer. Föreningsregistret hör inte till Företags- och organisationsdatasystemet.

En ideell förening ges dock ett FO-nummer om föreningen registreras i Patent- och registerstyrelsens handelsregister eller i Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Läs mer om föreningens FO-nummer på webbplatsen prh.fi..