FO-nummer

Företags- och organisationsnumret, dvs. FO-numret, är ett nummer som Patent- och registerstyrelsen (PRS) eller Skatteförvaltningen ger till företag och sammanslutningar. Det består av sju siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken och har alltså formen 1234567-8.

FO-numret specificerar företaget. Däremot ger FO-numret ingen information om att företaget har registrerats handelsregistret eller i Skatteförvaltningens register, utan uppgiften måste alltid separat kontrolleras i företagssökningen eller från PRS eller Skatteförvaltningen.

FO-nummer för företag

Ett nytt företag får ett FO-nummer genast när dess etableringsanmälan har registrerats i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem på ytj.fi.

Lämna in din etableringsanmälan för aktiebolag eller enskild näringsidkare ("firma") på nätet i e-tjänsten på ytj.fi. Du får ett FO-nummer efter att du har undertecknat anmälan, betalat handelsregistrets behandlingsavgift och skickat in anmälan i tjänsten.

Om du gör föreningens etableringsanmälan på pappersblankett, får du FO-numret inom ett par dagar efter att du lämnat in anmälan.

Vi skickar inget separat meddelande om utfärdandet av FO-numret. Du kan se FO-numret i företagssökningen på ytj.fi under företagets namn ungefär två arbetsdagar efter att anmälan har lämnats in. Gå till företagssökningen.

FO-nummer för föreningar

Alla föreningar som har antecknats i PRS föreningsregister fick ett FO-nummer den 18 september 2019. Samtidigt slopades användningen av föreningsregisternummer.

Om föreningen redan hade ett FO-nummer före 18 september 2019, förblev numret oförändrat.

Nya föreningar som anmäls till föreningsregistret får ett FO-nummer genast när föreningens etableringsanmälan har antecknats i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Vi skickar inget separat meddelande om utfärdandet av FO-numret. Du kan se FO-numret i företagssökningen under föreningens namn ungefär två arbetsdagar efter att etableringsanmälan har lämnats in. Gå till företagssökningen.