Företagssökning

I företagssökningen kan du söka företags basuppgifter med namn eller FO-nummer. Det är gratis att söka efter företagens uppgifter.

Klicka på FO-numret i sökresultatet för att se företagets uppgifter.

I företagssökningen visas bland annat följande uppgifter om företag, samfund och stiftelser:

 • FO-numret
 • registren i vilka företaget är infört (t.ex. handelsregistret och stiftelseregistret, Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över momsskyldiga)
 • firmanamnet och eventuella parallell- och bifirmor
 • företagsformen
 • hemorten
 • företagets huvudbransch
 • företagets språk (finska eller svenska)
 • post- och besöksadressen och eventuella andra anmälda kontaktuppgifter (telefonnummer, faxnummer, e-postadress och webbplats)
 • företagets juridiska status (eventuella konkurser, likvidationer eller saneringsförfaranden)
 • eventuella uppgifter om avbrott i näringsverksamheten
 • företagets skatteskuldsuppgifter
 • utfärdade LEI-numret och dagen för utfärdandet.

I företagssökningen visas bara de registeranteckningar som är i kraft just då. Tidigare giltiga uppgifter inklusive datum visas under länken "Visa registerhistoria".

Den offentliga e-tjänsten innehåller av datasekretesskäl inga personbeteckningar.

För fysiska personers del (företagsformen enskild näringsidkare) kan namnet och adressuppgifterna av datasekretesskäl inte visas i den offentliga e-tjänsten om personen inte har införts i handelsregistret eller i registret över momsskyldiga. För en sådan persons del visas bara FO-numret, företagsformen och uppgifter om registeranteckningar.

Företagssökningens regler

För att kunna erbjuda företagssökningen jämlikt för alla användare utan att tjänsten stockas följer vi följande regler:

 • Det är förbjudet att använda sökrobotar.
 • Under ett dygn tillåts högst 5 000 sökningar från en IP-adress. Om sökningarnas antal under ett dygn överskrider den här mängden stängs tjänsten för den här IP-adressen för en vecka. Under den här tiden är det dock möjligt att använda Företags- och organisationsdatasystemet normalt och t.ex. söka blanketter.
 • Om du tänker utveckla en tjänst som behöver större datamängder kan du utnyttja tjänsten Öppna data. Läs mera.

Skatteskuldsuppgifter för företag

Skatteskuldsregistret är en offentlig tjänst i vilken man kan kontrollera uppgifter om skatteskulder och deklarationsförsummelser för företag och näringsidkare samt dödsbon som bedriver näringsverksamhet. Med deklarationsförsummelser avses att deklarationen av skatter på eget initiativ lämnas in för sent eller inte alls.

Registeranteckningen är inte bestående utan företaget avregistreras genast efter att skatteskulden har betalats eller Skatteförvaltningen har fått den saknade deklarationen av skatter på eget initiativ. Fastän skatteskuldsuppgiften är offentlig visas inte skuldens egentliga belopp i euro i skatteskuldsregistret.

Du får skatteskuldsuppgifterna för bolag och samfund via företagssökningen utan att du identifierar dig. Däremot får man skatteskuldsuppgifterna för en fysisk person som idkar näringsverksamhet (en enskild näringsidkare) bara med Katso-kod. Skatteskuldsuppgifterna för dessa företag får endast användas för ändamål som avses i beställaransvarslagen och upphandlingslagen.

En enskild näringsidkare kan också kontrollera sina egna skatteskuldsuppgifter med Katso-koder i företagssökningen.

Mer information fås vid behov från Skatteförvaltningen.

Läs mer om Katso-koden i webbtjänsten skatt.fi.

Fullständiga företagsuppgifter i handelsregistret

I handelsregistret finns det förutom företagens uppgifter också uppgifter om bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar.

I Patent- och registerstyrelsens informationstjänst Virre kan du söka följande avgiftsbelagda uppgifter:

 • företagets bokslutsuppgifter
 • elektroniska handelsregisterutdrag
 • bolagsordningar, bolagsavtal och stadgar
 • stiftelseregisterutdrag
 • elektroniska gravationsbevis.

Gå till informationstjänsten Virre.