Gå direkt till innehållet

Företagssökning

I företagssökningen på ytj.fi kan du med FO-nummer söka grunduppgifter för företag. Det är gratis att söka uppgifter för företag och föreningar.

Klicka på FO-numret i sökresultatet för att se företagets uppgifter.

Vilka uppgifter visas i företagssökningen?

I företagssökningen visas bland annat följande uppgifter om företag, sammanslutningar eller stiftelser:

 • FO-nummer
 • de register i vilka företaget är infört (såsom handelsregistret, föreningsregistret och stiftelseregistret, Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över momsskyldiga)
 • firma (företagsnamn), eventuella parallellfirmor och bifirmor
 • företagsform
 • hemort
 • företagets huvudbransch
 • företagets språk (finska eller svenska)
 • post- eller besöksadress och andra eventuella kontaktuppgifter (telefonnummer, faxnummer, e-postadress och webbplats)
 • företagets juridiska status (eventuell konkurs, likvidation eller saneringsförfarande)
 • eventuell uppgift om avbrott i näringsverksamheten
 • företagets skatteskuldsuppgifter
 • utfärdat LEI-nummer och datum för utfärdandet.

Företagssökningen visar endast de registeranteckningar som är i kraft när sökningen görs. Tidigare giltiga uppgifter med start- och slutdatum visas under länken "Visa registerhistoria".

Den offentliga e-tjänsten innehåller inga personbeteckningar av datasekretesskäl.

För personers del (företagsformen enskild näringsidkare, dvs. "företagare med firma", "firma" eller "privatföretag") kan namnet och adressuppgifterna av datasekretesskäl inte visas i den offentliga e-tjänsten om personen inte har införts i handelsregistret eller i registret över momsskyldiga. För en sådan persons del visas bara FO-numret, företagsformen och uppgifter om registeranteckningar.

Ytterligare information:

Skatteskuldsuppgifter för företag

Skatteskuldsregistret är en offentlig tjänst där du kan kontrollera uppgifter om skatteskulder och deklarationsförsummelser för företag och näringsidkare samt för dödsbon som bedriver näringsverksamhet. Med deklarationsförsummelser avses att deklarationen av skatter på eget initiativ lämnas in för sent eller inte alls.

Registeranteckningen är inte bestående utan företaget avregistreras genast efter att skatteskulden har betalats eller Skatteförvaltningen har fått den saknade deklarationen av skatter på eget initiativ. Även om skatteskulden är en offentlig uppgift visas inte skuldens egentliga belopp i euro i skatteskuldsregistret.

Du behöver inte identifiera dig för att få skatteskuldsuppgifter för bolag och sammanslutningar via företagssökningen. Däremot behöver du en kod för att få skatteskuldsuppgifter för personer som idkar näringsverksamhet (enskilda näringsidkare) eller för dödsbon. Skatteskuldsuppgifterna för dessa företag får endast användas för ändamål som avses i beställaransvarslagen och upphandlingslagen.

Med Suomi.fi-koder kan enskilda näringsidkare också kontrollera sina egna skatteskuldsuppgifter i företagssökningen.

Vid behov ger Skatteförvaltningen ytterligare information.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats på vero.fi.Öppnas i en ny flik

Fullständiga företagsuppgifter i handelsregistret

I handelsregistret finns mer detaljerade uppgifter om företag. Utöver företagsuppgifter innefattar handelsregistret uppgifter om bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar.

I PRS informationstjänst Virre kan du söka följande avgiftsbelagda uppgifter:

 • företagets bokslutsuppgifter
 • elektroniska handelsregisterutdrag
 • bolagsordningar (organisationsregler)
 • stiftelseregisterutdrag
 • elektroniska gravationsbevis.

Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Obs! Föreningarnas namntecknaruppgifter hittar du i föreningsregistrets elektroniska informationstjänst. Gå till föreningsregistrets elektroniska informationstjänst.Öppnas i en ny flik