Gå direkt till innehållet

Företags- och organisationssökning

I företags- och organisationssökningen på ytj.fi kan du till exempel med FO-nummer söka grunduppgifter för företag. Det är gratis att söka uppgifter för företag och organisationer.

Vilka uppgifter visas i sökningen?

I sökningen visas bland annat följande uppgifter om företag, sammanslutningar eller stiftelser:

 • FO-nummer
 • de register i vilka företaget eller organisationen är infört (såsom handelsregistret, föreningsregistret och stiftelseregistret, Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över momsskyldiga)
 • firma (företagsnamn), eventuella parallellfirmor och bifirmor
 • företagsform
 • hemort
 • företagets huvudbransch
 • företagets språk (finska eller svenska)
 • post- eller besöksadress och andra eventuella kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, webbplats och faxnummer)
 • företagets juridiska status (eventuell konkurs, likvidation eller saneringsförfarande)
 • eventuell uppgift om avbrott i näringsverksamheten
 • företagets skatteskuldsuppgifter
 • LEI-nummer utfärdats av PRS och datum för utfärdandet
 • aktiebolagets och filialens EUID-kod som används vid företagssökningen via den europeiska e-juridikportalen.

Sökningen visar de uppgifter som är i kraft när sökningen görs. I en del av uppgifterna visas föregående uppgift.

I punkten Registerhistoria kan du se i vilka register företag eller organisationer tidigare har varit registrerade.

För personers del (företagsformen enskild näringsidkare, det vill säga företagare med firma) visas namnet och adressuppgifterna av datasekretesskäl inte om personen inte har införts i handelsregistret eller i registret över momsskyldiga. För en sådan persons del visas bara FO-numret, företagsformen och uppgifter om registeranteckningar.

Ytterligare information:

Skatteskuldsuppgifter för företag

Skatteskuldsregistret är en offentlig tjänst där du kan kontrollera uppgifter om skatteskulder och deklarationsförsummelser för företag och näringsidkare samt för dödsbon som bedriver näringsverksamhet. Med deklarationsförsummelser avses att deklarationen av skatter på eget initiativ lämnas in för sent eller inte alls.

Registeranteckningen är inte bestående utan företaget avregistreras genast efter att skatteskulden har betalats eller Skatteförvaltningen har fått den saknade deklarationen av skatter på eget initiativ. Även om skatteskulden är en offentlig uppgift visas inte skuldens egentliga belopp i euro i skatteskuldsregistret.

Du behöver inte identifiera dig för att få skatteskuldsuppgifter för bolag och sammanslutningar via sökningen. Däremot behöver du identifiera dig för att få skatteskuldsuppgifter för enskilda näringsidkare (företagare med firma) och för dödsbon. Skatteskuldsuppgifterna för dessa företag får endast användas för ändamål som avses i beställaransvarslagen och upphandlingslagen.

Identifierade enskilda näringsidkare (företagare med firma) kan också kontrollera sina egna skatteskuldsuppgifter i sökningen.

Vid behov ger Skatteförvaltningen ytterligare information. Gå till Skatteförvaltningens webbplats på vero.fi.Öppnas i en ny flik

Uppgifter om företag och stiftelser i informationstjänsten Virre

I handelsregistret finns mer detaljerade uppgifter om företag. Utöver företagsuppgifter innefattar handelsregistret uppgifter om bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar.

Stiftelseregistret innehåller uppgifter om de registrerade stiftelserna.

I PRS informationstjänst Virre får du elektroniska handelsregisterutdrag avgiftsfritt. Du kan också söka följande avgiftsbelagda uppgifter:

 • företagets bokslutsuppgifter
 • bolagsordningar (organisationsregler)
 • stiftelseregisterutdrag
 • elektroniska gravationsbevis.

Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Uppgifter om föreningar i föreningsregistrets informationstjänst

Föreningarnas, handelskamrarnas och religionssamfundens namntecknaruppgifter och stadgar hittar du i föreningsregistrets informationstjänst.

I tjänsten kan du köpa elektroniska registerutdrag eller stadgar.

Gå till föreningsregistrets informationstjänst.Öppnas i en ny flik