Gå direkt till innehållet

Öppna data

Du kan söka, läsa och laddadata som sparats i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningensgemensamma Företags- och organisationsdatasystem i maskinläsbar form i Patent-och registerstyrelsens webbtjänst för öppna data .

I tjänsten fås förtillfället basuppgifter om

  • aktiebolag
  • bostadsaktiebolag
  • andelslag
  • f örsäkringsaktiebolag
  • publika aktiebolag.

Företagens e-postadresseringår inte i de uppgifter som finns att få .

Öppna data är avsedda föratt hämtas och redigeras för ett annat program eller system. Läs mer på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Om du bara söker efternågra enskilda uppgifter är det mer praktiskt att söka efter dem iföretagssökningen. Gå till företagssökningen.Öppnas i en ny flik

Andra tjänster som utnyttjar Företags- och organisationsdatasystemets uppgifter

Vissa företag erbjuderockså olika tjänster som utnyttjar uppgifter som sparats i Företags- ochorganisationsdatasystemet. Du kan be om tilläggsuppgifter om dessa tjänster avföljande företag :