Ändringsanmälan för öppna bolag och kommanditbolag

Om det sker förändringar i verksamheten för ett öppet bolag eller ett kommanditbolag ska du omedelbart göra en ändringsanmälan så att företagets uppgifter är aktuella i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Ändringsanmälan på nätet

Du kan anmäla ändringar i följande uppgifter i e-tjänsten:

 • adress- och kontaktuppgifter
 • bolagsmän
 • firma (företagsnamn), parallellfirmor
 • bifirmor och deras verksamhetsområden (branscher)
 • hemort
 • verkställande direktör
 • prokurister
 • verksamhetsområde som anmäls till handelsregistret
 • bolagsavtal
 • ansvarspersoner och andra i registret antecknade personer: egen avgång eller upphörande av uppdrag
 • räkenskapsperiod som anmäls till Skatteförvaltningen
 • huvudsaklig bransch som anmäls till Skatteförvaltningen
 • uppgifterna i Skatteförvaltningens register över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Anmälningarna till handelsregistret är normalt avgiftsbelagda. Du kan emellertid avgiftsfritt anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter. Gå till PRS prislista.

Om du gör ändringsanmälan på pappersblankett Y5 hittar du blanketten och anvisningarna i slutet av den här sidan. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar