Gå direkt till innehållet

Auktorisering i e-tjänsten på ytj.fi

De företag som är antecknade i handelsregistret kan auktorisera en utomstående person (ett ombud) att underteckna företagets anmälningar.

Observera:

 • Ett företag kan inte auktorisera ombud om företaget endast finns antecknat i Skatteförvaltningens register (registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret), men inte i handelsregistret.
 • Du kan inte auktorisera via tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Nedan hittar du följande anvisningar:

Vem kan auktorisera?

Någon av följande i handelsregistret införd företagsföreträdare kan auktorisera en annan person:

 • ordinarie styrelseledamot i aktiebolag, bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag eller andelslag
 • verkställande direktör
 • bostadsaktiebolagets eller ömsesidiga fastighetsaktiebolagets disponent
 • enskild näringsidkare (företagare med firma)
 • bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

Hur auktoriserar jag i e-tjänsten på ytj.fi?

Endast personer kan auktoriseras, inte till exempel en hel bokföringsbyrå. Den auktoriserade personen kan underteckna företagets alla handelsregisteranmälningar.

Så här auktoriserar du ett ombud i e-tjänsten på ytj.fi så att han eller hon kan göra anmälningar på företagets vägnar:

 1. Logga in i tjänsten antingen med dina personliga nätbankskoder, ditt mobil-ID eller ditt chipförsedda personkort (EID-kort).
 2. Välj "Auktorisering av ombud".
 3. Ange företagets FO-nummer och välj "Fortsätt".
 4. Välj "Auktorisera ett ombud".
 5. Ange ombudets personbeteckning och efternamn samt startdatum för auktoriseringen. Om auktoriseringen gäller tillsvidare, behöver du inte ange något slutdatum.
 6. Välj "Spara".

När upphör auktoriseringen?

Auktoriseringen upphör

 • när auktoriseringens giltighetstid upphör
 • när auktoriseraren eller den auktoriserade tar bort auktoriseringen
 • när auktoriseraren inte längre är i en sådan ställning i företaget som ger rätt att auktorisera.

Vi kontrollerar auktoriseringens giltighet alltid när auktoriseringen används.

I listan "Auktoriseringar" ser du de personer som företaget har auktoriserat, auktoriseringens giltighetstid och auktoriserarens namn. I auktoriseringshistorien finns information om företagets tidigare auktoriseringar och orsaken till upphörandet.

Du kan upphäva auktoriseringen endast för personer som du själv har auktoriserat.

Egna auktoriseringar i e-tjänsten på ytj.fi

I listan "Auktoriseringar" ser du de företag som har auktoriserat dig, auktoriseringens giltighetstid och auktoriserarens namn.

I auktoriseringshistorien ser du information om dina senast avslutade auktoriseringar och orsakerna till upphörandet.

Du kan avsluta din auktorisering för ett valt företag.