Muutosilmoitus

Yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava muutoksista PRH:n kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai säätiörekisteriin sekä Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Muutokset ilmoitetaan PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Ohjeet ilmoittamiseen sekä sähköiset palvelut ja paperilomakkeet löydät valikosta. Ohjeet on ryhmitelty yritys- ja yhteisömuodoittain.

Yhdistykset tekevät sähköisen muutosilmoituksen PRH:n yhdistysrekisterin asiointipalvelussa. Siirry yhdistysrekisterin sähköiseen asiointiin.

Jos yhdistys tekee ilmoituksen paperilla, käytetään PRH:n ja Verohallinnon yhteisiä Y-lomakkeita.

Hinnat

Ilmoittaminen Verohallintoon on aina maksutonta ja PRH:n kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin ja säätiörekisteriin pääsääntöisesti maksullista.

Katso kaupparekisterin hinnasto prh.fi-verkkosivustolla.

Katso yhdistysrekisterin hinnasto prh.fi-verkkosivustolla.

Katso säätiörekisterin hinnasto prh.fi-verkkosivustolla.

Sähköisessä ilmoittamisessa palvelu laskee käsittelymaksun, joka maksetaan käyttäen verkkopankkitunnuksia tai luottokorttia ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen. Maksaja voi olla myös muu kuin tietojen ilmoittaja.

Asunto-osakeyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö voivat maksaa sähköisen ilmoituksen käsittelymaksun myös antamalla verkkolaskuosoitteen.

Muutosten ilmoittaminen sähköisesti

Voit ilmoittaa yleisimpien yritysmuotojen tavallisimmat ilmoitukset sähköisesti YTJ-palvelussa.

Maksullisissa ilmoituksissa käsittelymaksu on edullisempi, kun teet yrityksen ilmoituksen sähköisesti. Lue lisää yritysten sähköisesti ilmoitettavista muutoksista.

Yhdistysten tavallisimmat muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin teet PRH:n yhdistysrekisterin sähköisessä palvelussa. Lue lisää yhdistyksistä prh.fi-verkkosivustolla.

Valitse vain sähköiset ilmoitukset YTJ-palvelussa

Tämä ohje ei koske yhdistyksiä, jotka tekevät muutosilmoitukset PRH:n yhdistysrekisterin asiointipalvelussa. Siirry PRH:n yhdistysrekisterin asiointipalveluun.

Kun teet yrityksen ilmoituksen YTJ-palvelussa, voit valita, että jatkossa yrityksesi tekee ilmoitukset vain sähköisesti. Kun valitset vain sähköiset ilmoitukset, kaupparekisteri ja Verohallinto eivät ota vastaan yritykseltäsi paperilomakkeita (Y-lomake). Lue lisää vain sähköisten ilmoitusten valitsemisesta prh.fi-sivulta.

Kuka voi muuttaa yrityksen tietoja YTJ-palvelussa?

Sähköisen muutosilmoituksen voi YTJ-palvelussa allekirjoittaa yrityksen vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa asiamies. Prokuristi ei voi olla allekirjoittajana. Lue lisää ilmoituksen allekirjoittamisesta.

YTJ-palvelussa voit valtuuttaa asiamiehen tekemään ilmoituksia yrityksen puolesta. Asiamies voi tehdä ilmoituksen myös ilman valtuutusta, mutta silloin vastuuhenkilön pitää allekirjoittaa ilmoitus erikseen. Lue lisää valtuuttamisesta.

Mitä tarvitset muutosilmoituksen tekemiseen YTJ-palvelussa?

Tarvitset YTJ-palveluun kirjautumista varten suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Tutustu sähköisen ilmoittamisen opasvideoihin PRH:n YouTube-kanavalla.

YTJ-palvelu tarkistaa tiedot

Esimerkki 1: Osakeyhtiön hallituksen ilmoittaminen

Palvelu tarkistaa, että ilmoitettujen henkilöiden henkilötunnukset ovat oikein ja hallituksen jäsenten lukumäärä vastaa yhtiöjärjestystä. Hallituksen ja muiden toimielimien valinnasta on liitettävä ilmoitukseen allekirjoitettu pöytäkirja. Pöytäkirjan sallitut tiedostomuodot ovat pdf, doc ja docx.

Liitä esimerkiksi

  • hallituksen valinnasta yhtiökokouksen pöytäkirja
  • toimitusjohtajan valinnasta hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Maksa, allekirjoita ja lähetä ilmoitus.

Esimerkki 2: Osoitteenmuutos

  1. Valitse Yrityksen tietojen muutokset
  2. Anna yrityksen Y-tunnus
  3. Valitse Aloita osoite- ja yhteystietomuutos.
  4. Anna yrityksen uudet osoite- ja yhteystiedot. Voimassa olevat osoite- ja yhteystiedot näkyvät ruudulla.
  5. Allekirjoita ja lähetä.

Ilmoitus täytyy allekirjoittaa ennen kuin se lähetetään viranomaiselle. Allekirjoitus tehdään Allekirjoita-painikkeella. Allekirjoittamisen jälkeen ilmoituksen sisältöä ei voi enää muokata.

Jos sinulla ei ole allekirjoitusoikeuksia, voit hyväksyä ilmoituksen sisällön ja jättää ilmoituksen allekirjoitettavaksi allekirjoitusoikeuden omaavalle henkilölle Jätä allekirjoitettavaksi -painikkeella. Lue lisää ilmoituksen allekirjoittamisesta.

Palvelussa voit myös valtuuttaa asiamiehen tekemään ilmoituksia yrityksen puolesta. Lue lisää valtuuttamisesta.

Lisätietoja osoite- ja yhteystietojen muutoksista YTJ-palvelussa

Yhdistykset eivät voi tehdä osoite- ja yhteystietojen muutoksia YTJ-palvelussa, vaan PRH:n yhdistysrekisterin asiointipalvelussa. Siirry yhdistysrekisterin sähköiseen asiointiin.

YTJ-palvelussa voi ilmoittaa kaikkien yleisimpien yritysmuotojen osoite- ja yhteystietojen muutokset. Kuitenkaan selvitystilassa olevan yrityksen yhteystietomuutoksia ei voi tehdä sähköisesti.

Osoite- ja yhteystietojen muutos ilmoitetaan sähköisesti omana ilmoituksenaan. Jos haluat ilmoittaa myös muita muutoksia yrityksen tietoihin, voit tehdä sen samalla kirjautumiskerralla, mutta eri ilmoituksella. Osoite- ja yhteystiedot päivittyvät kaupparekisteriin automaattisesti, muut muutosilmoitukset tarkastetaan ensin PRH:ssa.

Yrityksellä on aina oltava voimassa oleva posti- tai käyntiosoite PRH:n ja Verohallinnon rekistereissä. Voit ilmoittaa yhteystietoina myös puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja www-osoitteen. Tiedot ovat julkisia ja nähtävissä YTJ-yrityshaussa.

Samalla kertaa voit ilmoittaa yritykselle myös muun postiosoitteen vain Verohallinnon käyttöön. Verohallintoon ilmoitettava postiosoite ei ole julkinen.

Osoite- ja yhteystietojen muutoksista ei lähetetä erillistä rekisteriotetta ilmoittajalle. Voit tarkistaa muuttuneet tiedot YTJ-yrityshausta. Lue lisää YTJ-yrityshausta.

Muutosten ilmoittaminen paperilomakkeella

Voit ilmoittaa kaikista muutoksista myös paperilomakkeella. Lomakkeet löytyvät valikosta.