Muutosilmoitus

Yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava muutoksista PRH:n kaupparekisteriin tai säätiörekisteriin sekä Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Muutokset ilmoitetaan PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Ohjeet ilmoittamiseen sekä sähköiset palvelut ja paperilomakkeet löydät valikosta. Ohjeet on ryhmitelty yritys- ja yhteisömuodoittain.

PRH:n yhdistysrekisteri ei kuulu YTJ-järjestelmään. Yhdistysrekisterin tietoja ei voi hakea YTJ-yrityshaussa, eivätkä YTJ-järjestelmään sähköisesti tai paperilomakkeella tehdyt ilmoitukset välity yhdistysrekisteriin. Lue lisää yhdistysrekisteristä prh.fi-sivuilta.

Hinnat

Ilmoittaminen Verohallintoon on aina maksutonta ja PRH:n kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin pääsääntöisesti maksullista. Katso hinnasto prh.fi-verkkosivustolla.

Sähköisessä ilmoittamisessa palvelu laskee käsittelymaksun, joka maksetaan käyttäen verkkopankkitunnuksia tai luottokorttia ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen. Maksaja voi olla myös muu taho kuin tietojen ilmoittaja.

Muutosten ilmoittamien sähköisesti


Voit ilmoittaa muutokset sähköisesti seuraavasti:

 • Yrityksen osoitteen ja muiden yhteystietojen muutokset.
 • Vastuuhenkilöiden ja muiden kaupparekisteriin merkittyjen henkilöiden muutokset. Oman eron tai tehtävän päättymisen kaupparekisteriin, jos olet ollut yrityksen vastuuhenkilönä.
  • Osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö, julkinen vakuutusosakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö, julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, osuuspankki, säästöpankki tai yksityinen elinkeinonharjoittaja.
 • Muutokset arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä poistamisen ko. rekistereistä.
 • Verohallinnolle ilmoitettavan päätoimialan ja tilikauden.
 • Yhtiöjärjestys-, yhtiösopimus- tai sääntömuutoksen kaupparekisteriin ja siihen sisältyvät asiat, joista tehdään rekisterimerkintä, kuten toiminimi, rinnakkaistoiminimi, toimiala, kotipaikka.
  • Osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö ja julkiset yhtiöt (yhtiöjärjestysmuutos)
  • Osuuskunta, osuuspankki ja säästöpankki (sääntömuutos)
  • Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö (yhtiösopimusmuutos)
 • Toiminimen, rinnakkaistoiminimen ja aputoiminimen muutokset.
 • Osakeyhtiön, julkisen osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön pääoman muutokset.
 • Tytäryhtiösulautumisen ja absorbtiosulautumisen, kun vastaanottavana yhtiönä on osakeyhtiö.

Kuka voi muuttaa yrityksen tietoja sähköisessä palvelussa?


Yrityksen muutosilmoituksen sähköisessä palvelussa voi allekirjoittaa joku seuraavista:

 • kaupparekisteriin merkitty osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen varsinainen jäsen
 • toimitusjohtaja tai isännöitsijä
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Yllä mainitut voivat myös valtuuttaa palvelussa sähköisesti asiamiehen tekemään ilmoituksia yrityksen puolesta. Asiamies voi tehdä ilmoituksen myös ilman valtuutusta, mutta silloin vastuuhenkilön pitää allekirjoittaa ilmoitus erikseen. Lue lisää valtuuttamisesta.

HUOM.! Prokuristi tai edustamiseen oikeutettu ei voi allekirjoittaa muutosilmoitusta, eikä sähköistä muutosilmoitusta voi tehdä, jos yrityksen vastuuhenkilön tiedot on ilmoitettu kaupparekisteriin ennen vuotta 1994.

Mitä tarvitset muutosilmoituksen tekemiseen sähköisessä palvelussa?

Tarvitset palveluun kirjautumista varten suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Tutustu sähköisen ilmoittamisen opasvideoihin PRH:n YouTube-kanavalla.

Sähköinen palvelu tarkistaa tiedot

Esimerkki, joka liittyy osakeyhtiön hallituksen ilmoittamiseen

Palvelu tarkistaa, että ilmoitettujen henkilöiden henkilötunnukset ovat oikein ja hallituksen jäsenten lukumäärä vastaa yhtiöjärjestystä. Hallituksen ja muiden toimielimien valinnasta on liitettävä ilmoitukseen allekirjoitettu pöytäkirja. Pöytäkirjan sallitut tiedostomuodot ovat pdf, doc ja docx.

Liitä esimerkiksi

 • hallituksen valinnasta yhtiökokouksen pöytäkirja
 • toimitusjohtajan valinnasta hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Ennen vuotta 1994 ilmoitetuista hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja isännöitsijän tiedoista puuttuu henkilötunnus, joten he eivät voi allekirjoittaa ja tehdä muutosilmoitusta loppuun sähköisesti. Henkilötunnukset on ilmoitettava kaupparekisteriin joko paperisella tai sähköisellä ilmoituksella, jotta sähköinen allekirjoitus onnistuisi. Katso hinnasto prh.fi-verkkosivustolla.


Esimerkki: Kuinka teet osoitteen muutosilmoituksen?

 1. Valitse Yrityksen tietojen muutokset
 2. Anna yrityksen Y-tunnus
 3. Valitse Aloita osoite- ja yhteystietomuutos.
 4. Anna yrityksen uudet osoite- ja yhteystiedot. Voimassa olevat osoite- ja yhteystiedot näkyvät ruudulla
 5. Allekirjoita ja lähetä.

Kun olet lisännyt tiedot, voit lähettää ilmoituksen. Ilmoitus täytyy allekirjoittaa, ennen kuin se lähetetään viranomaiselle. Allekirjoitus tehdään Allekirjoita-painikkeella. Allekirjoittamisen jälkeen ilmoituksen sisältöä ei voi enää muokata.

Jos sinulla ei ole allekirjoitusoikeuksia, voit hyväksyä ilmoituksen sisällön ja jättää ilmoituksen allekirjoitettavaksi allekirjoitusoikeuden omaavalle henkilölle Jätä allekirjoitettavaksi -painikkeella.

Muutosilmoituksen voi allekirjoittaa joku seuraavista:

 • kaupparekisteriin merkitty osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen varsinainen jäsen
 • toimitusjohtaja
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Prokuristi ei voi olla allekirjoittajana.

Palvelussa voit myös valtuuttaa asiamiehen tekemään ilmoituksia yrityksen puolesta. Valtuuttajana voi olla vain henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa ilmoitus.

Yrityksen puolesta toimiva asiamies, jolla ei ole valtuutusta, voi tehdä yrityksen ilmoituksen ja jättää sen allekirjoitettavaksi vastuuhenkilölle tai valtuutetulle.

Lisätietoja osoite- ja yhteystietojen muutoksista sähköisessä palvelussa

Sähköisessä palvelussa voi ilmoittaa kaikkien yleisimpien yritysmuotojen osoite- ja yhteystietojen muutokset.

Osoite- ja yhteystietojen muutos ilmoitetaan sähköisesti omana ilmoituksenaan.Jos haluat ilmoittaa myös muita muutoksia yrityksen tietoihin, voit tehdä sen samalla kirjautumiskerralla, mutta eri ilmoituksella. Osoite- ja yhteystiedot päivittyvät kaupparekisteriin automaattisesti, muut muutosilmoitukset tarkastetaan ensin PRH:ssa.

Yrityksellä on aina oltava voimassa oleva posti- tai käyntiosoite PRH:n ja Verohallinnon rekistereissä. Voit ilmoittaa yhteystietoina myös puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja www-osoitteen. Tiedot ovat julkisia ja nähtävissä YTJ-yrityshaussa.

Samalla kertaa voit ilmoittaa yritykselle myös muun postiosoitteen vain Verohallinnon käyttöön. Verohallintoon ilmoitettava postiosoite ei ole julkinen.

Muutoksista ei lähetetä erillistä rekisteriotetta. Voit tarkistaa muuttuneet tiedot YTJ-yrityshausta. Lue lisää yrityshausta.

Muutosten ilmoittaminen paperilomakkeella

Voit ilmoittaa kaikista muutoksista myös paperilomakkeella. Lomakkeet löytyvät valikosta.