Muutosilmoitus

Yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava muutoksista PRH:n kaupparekisteriin tai säätiörekisteriin sekä Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Muutokset ilmoitetaan PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Ohjeet ilmoittamiseen sekä sähköiset palvelut ja paperilomakkeet löydät valikosta. Ohjeet on ryhmitelty yritys- ja yhteisömuodoittain.

PRH:n yhdistysrekisteri ei kuulu YTJ-järjestelmään. Yhdistysrekisterin tietoja ei voi hakea YTJ-yrityshaussa, eivätkä YTJ-järjestelmään sähköisesti tai paperilomakkeella tehdyt ilmoitukset välity yhdistysrekisteriin. Lue lisää yhdistysrekisteristä prh.fi-sivuilta.

Hinnat

Ilmoittaminen Verohallintoon on aina maksutonta ja PRH:n kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin pääsääntöisesti maksullista. Katso hinnasto prh.fi-verkkosivustolla.

Sähköisessä ilmoittamisessa palvelu laskee käsittelymaksun, joka maksetaan käyttäen verkkopankkitunnuksia tai luottokorttia ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen. Maksaja voi olla myös muu taho kuin tietojen ilmoittaja.

Asunto-osakeyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö voivat maksaa sähköisen ilmoituksen käsittelymaksun myös antamalla verkkolaskuosoitteen.

Muutosten ilmoittaminen sähköisesti

Voit ilmoittaa yleisimpien yritysmuotojen tavallisimmat ilmoitukset sähköisesti YTJ-palvelussa. Maksullisissa ilmoituksissa käsittelymaksu on edullisempi, kun teet ilmoituksen sähköisesti. Lue lisää sähköisesti ilmoitettavista muutoksista.

Valitse vain sähköiset ilmoitukset YTJ-palvelussa

Kun teet ilmoituksen YTJ-palvelussa, voit valita, että jatkossa yrityksesi tekee ilmoitukset vain sähköisesti. Kun valitset vain sähköiset ilmoitukset, kaupparekisteri ja Verohallinto eivät ota vastaan yritykseltäsi paperilomakkeita (Y-lomake). Siirry prh.fi-sivuille lukemaan lisää vain sähköisten ilmoitusten valitsemisesta.

Kuka voi muuttaa yrityksen tietoja sähköisesti?

Sähköisen muutosilmoituksen voi YTJ-palvelussa allekirjoittaa yrityksen vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa asiamies. Prokuristi ei voi olla allekirjoittajana. Lue lisää ilmoituksen allekirjoittamisesta.

YTJ-palvelussa voit valtuuttaa asiamiehen tekemään ilmoituksia yrityksen puolesta. Asiamies voi tehdä ilmoituksen myös ilman valtuutusta, mutta silloin vastuuhenkilön pitää allekirjoittaa ilmoitus erikseen. Lue lisää valtuuttamisesta.

Mitä tarvitset muutosilmoituksen tekemiseen YTJ-palvelussa?

Tarvitset YTJ-palveluun kirjautumista varten suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Tutustu sähköisen ilmoittamisen opasvideoihin PRH:n YouTube-kanavalla.

YTJ-palvelu tarkistaa tiedot

Esimerkki 1: Osakeyhtiön hallituksen ilmoittaminen

Palvelu tarkistaa, että ilmoitettujen henkilöiden henkilötunnukset ovat oikein ja hallituksen jäsenten lukumäärä vastaa yhtiöjärjestystä. Hallituksen ja muiden toimielimien valinnasta on liitettävä ilmoitukseen allekirjoitettu pöytäkirja. Pöytäkirjan sallitut tiedostomuodot ovat pdf, doc ja docx.

Liitä esimerkiksi

  • hallituksen valinnasta yhtiökokouksen pöytäkirja
  • toimitusjohtajan valinnasta hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Maksa, allekirjoita ja lähetä ilmoitus.

Esimerkki 2: Osoitteenmuutos

  1. Valitse Yrityksen tietojen muutokset
  2. Anna yrityksen Y-tunnus
  3. Valitse Aloita osoite- ja yhteystietomuutos.
  4. Anna yrityksen uudet osoite- ja yhteystiedot. Voimassa olevat osoite- ja yhteystiedot näkyvät ruudulla.
  5. Allekirjoita ja lähetä.


Ilmoitus täytyy allekirjoittaa ennen kuin se lähetetään viranomaiselle. Allekirjoitus tehdään Allekirjoita-painikkeella. Allekirjoittamisen jälkeen ilmoituksen sisältöä ei voi enää muokata.

Jos sinulla ei ole allekirjoitusoikeuksia, voit hyväksyä ilmoituksen sisällön ja jättää ilmoituksen allekirjoitettavaksi allekirjoitusoikeuden omaavalle henkilölle Jätä allekirjoitettavaksi -painikkeella.

Lue lisää ilmoituksen allekirjoittamisesta.

Palvelussa voit myös valtuuttaa asiamiehen tekemään ilmoituksia yrityksen puolesta.

Lue lisää valtuuttamisesta.

Lisätietoja osoite- ja yhteystietojen muutoksista YTJ-palvelussa

YTJ-palvelussa voi ilmoittaa kaikkien yleisimpien yritysmuotojen osoite- ja yhteystietojen muutokset.

Osoite- ja yhteystietojen muutos ilmoitetaan sähköisesti omana ilmoituksenaan.Jos haluat ilmoittaa myös muita muutoksia yrityksen tietoihin, voit tehdä sen samalla kirjautumiskerralla, mutta eri ilmoituksella. Osoite- ja yhteystiedot päivittyvät kaupparekisteriin automaattisesti, muut muutosilmoitukset tarkastetaan ensin PRH:ssa.

Yrityksellä on aina oltava voimassa oleva posti- tai käyntiosoite PRH:n ja Verohallinnon rekistereissä. Voit ilmoittaa yhteystietoina myös puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja www-osoitteen. Tiedot ovat julkisia ja nähtävissä YTJ-yrityshaussa.

Samalla kertaa voit ilmoittaa yritykselle myös muun postiosoitteen vain Verohallinnon käyttöön. Verohallintoon ilmoitettava postiosoite ei ole julkinen.

Osoite- ja yhteystietojen muutoksista ei lähetetä erillistä rekisteriotetta ilmoittajalle. Voit tarkistaa muuttuneet tiedot YTJ-yrityshausta. Lue lisää YTJ-yrityshausta.

Muutosten ilmoittaminen paperilomakkeella

Voit ilmoittaa kaikista muutoksista myös paperilomakkeella. Lomakkeet löytyvät valikosta.