Hemsida

Välkommen till FODS-tjänsten!

 

Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) är en tjänst som tillhandahålls gemensamt av Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.

 

Nytt i FODS-tjänsten! Nu kan du anmäla ändringar till handelsregistret i uppgifter som gäller styrelse, verkställande direktör, disponent, personer med rätt att företräda bolaget samt prokurister och revisorer.   Dessutom kan du anmäla ändringar till registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

 

 

   

Lämna in uppgifter på webben


Du kan göra följande anmälningar elektroniskt i servicetjänsten FODS:

 

- Uppdatera uppgifter om aktiebolags eller bostadsaktiebolags styrelse, verkställande direktör, disponent eller andra ansvarspersoner i handelsregistret eller anmäl uppgifter till Skatteförvaltningens register på webben, se Ändra aktiebolagets uppgifter på webben.

 

- Starta aktiebolag

 

- Anmäl ändringar i företagets adress- och kontaktuppgifter

 

Lämna in uppgifter på blankett

 

Företag, sammanslutningar och stiftelser kan anmäla sina uppgifter till båda myndigheterna på en och samma blankett. Du anmäler uppgifterna genom att fylla i en blankett och skicka den till den adress som anges på blanketten.

 

- Hämta blanketter för etableringsanmälan för att anmäla uppgifter för nya företag, sammanslutningar eller stiftelser. 

 

- Hämta blanketter för ändrings- och nedläggningsanmälan för att anmäla ändringar.

 

 

 

FO-nummer och sökning av företagsuppgifter


Alla företag, sammanslutningar och stiftelser som förs in i företags- och organisationsdatasystemet får ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer). I informationstjänsten FODS får du utan avgift grunduppgifter om finländska företag, sammanslutningar och stiftelser.

 

- Läs mer om FO-nummer.

 

- Sök uppgifter i informationstjänsten FODS utan avgift.

 

LEI-nummer


I företags- och organisationsdatasystemet får du också information om internationella LEI-nummer för identifiering av företag och sammanslutningar som använder derivatkontrakt på finansmarknaden. Läs mer om LEI-nummer.

 

 

 

Nyheter

19.8.2015 - 

Handelsregister- och föreningsregisterärenden centraliseras och uppdrag i bostadsaktiebolagsärenden överförs till PRS i början av september navigation icon

Magistraternas och NTM-centralernas lokalverksamhet i handelsregister- och föreningsregisterärenden upphör och magistraternas uppdrag i bostadsaktiebolagsärenden kommer att överföras till Patent- och registerstyrelsen i början av september.

10.8.2015 - 

Antalet upphörda företag större än föregående år navigation icon

7804 företag som lade ner sin näringsverksamhet eller som upphörde antecknades i handelsregistret i januari-juni i år.

10.8.2015 - 

Enskild näringsidkare populäraste företagsformen i nya företag navigation icon

I januari-juni 2015 registrerades 15 092 nya företag och bostadsaktiebolag i handelsregistret.

2.7.2015 - 

Serviceavbrott stänger skattebyråerna och en del av e-tjänsterna i början av juli navigation icon

Ett serviceavbrott vid Skatteförvaltningen 4-8. juli stänger kundbetjäningen och en del av e-tjänsterna. Företags- och organisationsdatasystemets webbplats ytj.fi är ur bruk under serviceavbrottet från 3.7. kl 15. Skatteförvaltningens uppgifter uppdateras inte i informationstjänsten FODS under avbrottet, men handelsregisteruppgifterna uppdateras normalt. Skatteskuldsregistrets uppgifter kan inte sökas under avbrottet.

27.5.2015 - 

Snabbare handläggning för elektroniska handelsregisteranmälningar navigation icon

Det är snabbt och enkelt att lämna in elektroniska anmälningar till handelsregistret. Men visste du att vi också handlägger elektroniska anmälningar snabbare än de som lämnats in på papper? Om du lämnar in din anmälan elektroniskt via ytj.fi, handlägger vi den inom 1–2 dagar.

© Företags- och Organisationdatasystem