Hemsida

Välkommen till FODS-tjänsten!

 

Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) är en tjänst som tillhandahålls gemensamt av Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.

 

Nytt i FODS-tjänsten! Nu kan du anmäla ändringar till handelsregistret i uppgifter som gäller styrelse, verkställande direktör, disponent, personer med rätt att företräda bolaget samt prokurister och revisorer.   Dessutom kan du anmäla ändringar till registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

 

 

   

Lämna in uppgifter på webben


Du kan göra följande anmälningar elektroniskt i servicetjänsten FODS:

 

- Uppdatera uppgifter om aktiebolags eller bostadsaktiebolags styrelse, verkställande direktör, disponent eller andra ansvarspersoner i handelsregistret eller anmäl uppgifter till Skatteförvaltningens register på webben, se Ändra aktiebolagets uppgifter på webben.

 

- Starta aktiebolag

 

- Anmäl ändringar i företagets adress- och kontaktuppgifter

 

Lämna in uppgifter på blankett

 

Företag, sammanslutningar och stiftelser kan anmäla sina uppgifter till båda myndigheterna på en och samma blankett. Du anmäler uppgifterna genom att fylla i en blankett och skicka den till den adress som anges på blanketten.

 

- Hämta blanketter för etableringsanmälan för att anmäla uppgifter för nya företag, sammanslutningar eller stiftelser. 

 

- Hämta blanketter för ändrings- och nedläggningsanmälan för att anmäla ändringar.

 

 

 

FO-nummer och sökning av företagsuppgifter


Alla företag, sammanslutningar och stiftelser som förs in i företags- och organisationsdatasystemet får ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer). I informationstjänsten FODS får du utan avgift grunduppgifter om finländska företag, sammanslutningar och stiftelser.

 

- Läs mer om FO-nummer.

 

- Sök uppgifter i informationstjänsten FODS utan avgift.

 

LEI-nummer


I företags- och organisationsdatasystemet får du också information om internationella LEI-nummer för identifiering av företag och sammanslutningar som använder derivatkontrakt på finansmarknaden. Läs mer om LEI-nummer.

 

 

 

Nyheter

17.4.2015 - 

Nu kan du automatiskt ladda ner en fil med alla beviljade LEI-nummer navigation icon

Nu är det också möjligt att automatiskt ladda ner en fil (Full) som innehåller alla LEI-uppgifter genom att använda URL-adressen /tiedostolataus.aspx?date=ÅÅÅÅMMDD, där ÅÅÅÅ står för år, MM för månad och DD för dag.

24.2.2015 - 

Otydlig telefonmarknadsföring från företagsregister till handelsregistrets kunder navigation icon

Då och då kontaktar företagare oss på Patent- och registerstyrelsen och förklarar hur söktjänstföretag går till väga för att erbjuda företagsuppgifter

24.2.2015 - 

Två tredjedelar av företagens adressändringar görs på nätet navigation icon

Under 2014 blev det allt mer populärt att ändra företagens adress- och kontaktuppgifter elektroniskt i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma servicetjänst FODS (Företags- och organisationsdatasystemet).

24.2.2015 - 

Antalet företag i handelsregistret ökade 2014 navigation icon

Från slutet av 2013 till slutet av 2014 ökade antalet företag i handelsregistret med drygt 14 000

28.1.2015 - 

Nästan en tredjedel av aktiebolagen startas på nätet navigation icon

Under det senaste året har det blivit allt vanligare att starta aktiebolag på nätet.

© Företags- och Organisationdatasystem