Gå direkt till innehållet

Underteckna anmälan

Vem kan underteckna anmälan i e-tjänsten på ytj.fi?

En e-anmälan för ett företag kan undertecknas av någon av följande personer:

  • styrelseledamot eller styrelseordföranden i ett aktiebolag, bostadsaktiebolag, ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller andelslag
    • i ändringsanmälningar även verkställande direktören eller i ett bostadsaktiebolag och ömsesidigt fastighetsaktiebolag disponenten
  • enskild näringsidkare
  • bolagsman i ett öppet bolag
  • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

Om ett bolag är bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag, kan det inte underteckna en e-anmälan.

En prokurist eller en person med rätt att företräda företaget kan inte underteckna en handelsregisteranmälan, och en elektronisk ändringsanmälan kan inte undertecknas av en person som har anmälts till handelsregistret före 1994.

Underskrift och anmälning av kommande ändringar

Innan du undertecknar en e-anmälan, ber e-tjänsten att du väljer ett av följande:

Endast e-anmälningar accepteras.
Anmälningar får tas emot även på pappersblanketter.

Om du väljer "endast e-anmälningar", tar inte handelsregistret eller Skatteförvaltningen emot pappersblanketter (Y-blanketter) av ditt företag. Så säkerställer du att endast berättigade personer kan lämna in företagets anmälningar i fortsättningen.

Du kan ändra ditt val när du nästa gång lämnar in en e-anmälan till handelsregistret eller Skatteförvaltningen och väljer det andra alternativet.

Du gör valet när du undertecknar någon av följande anmälningar:

etableringsanmälan (om flera personer undertecknar anmälan, gör endast en av dem valet)
ändringsanmälan (med undantag av ändring av adress- och kontaktuppgifter och egen anmälan om upphörande av ett i registret antecknat uppdrag)
anmälan om förmånstagare.

Tills vidare är det inte möjligt att bara anmäla att företaget lämnar in endast e-anmälningar.

Personer som anmälts till handelsregistret före 1994

Personbeteckningar saknas för styrelseledamöter, bolagsmän, verkställande direktörer eller disponenter som har anmälts till handelsregistret före 1994. Därför kan dessa personer inte underteckna en ändringsanmälan på nätet.

Personbeteckningarna måste anmälas till handelsregistret för att de i fortsättningen ska kunna underteckna e-anmälningar. Det är gratis att anmäla personbeteckningar till handelsregistret. Läs våra anvisningar på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Undertecknar du en anmälan som någon annan har fyllt i?

Om någon annan har fyllt i anmälan och du undertecknar den, gör så här:

  1. Logga in i e-tjänsten på ytj.fi antingen med dina personliga nätbankskoder, ditt mobilcertifikat (mobil-ID) eller ditt chipförsedda personkort (EID-kort). Efter inloggningen går du automatiskt till tjänstens framsida.
  2. Undertecknar du etableringsanmälan? Du kan se anmälningarna på framsidan. Tryck på länken av den anmälan som du vill underteckna.
  3. Undertecknar du ändringsanmälan? På framsidan under "Underteckna anmälan" ange numret på anmälan i fältet och tryck Sök.
  4. I samband med att du undertecknar anmälan bekräftar du att du har kontrollerat den. Välj om företaget i fortsättningen endast lämnar in anmälningar på elektronisk väg eller också på pappersblanketter (gäller inte adressändringar). Se även ”Underskrift och anmälning av kommande ändringar”.