Ohje vakuutusmaksuvelvollisuudesta ja toiminnan keskeyttämisestä

Muutokset vakuutusmaksuverovelvollisuuteen

Suomessa toimivan vakuutuksenantajan (vakuutusyhtiön) on suoritettava vakuutusmaksusta veroa silloin, kun maksu perustuu vakuutussopimukseen ja vakuutettuna on Suomessa oleva omaisuus tai sellainen muu etuus, joka on Suomessa tai liittyy Suomessa harjoitettuun toimintaan. Vakuutuksenottajan on maksettava vakuutusmaksuveroa silloin, kun hän maksaa vakuutusmaksun ulkomailla toimivalle vakuutuksenantajalle. Vakuutusmaksuverovelvolliseksi ei ilmoittauduta lakisääteisten työeläkemaksujen maksamisesta.

Jos yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi, ilmoita tässä kohdassa toiminnan alkupäivä. Liitä ilmoitukseen myös vapaamuotoinen selvitys, jossa toiminnan luonne on kuvattu.

Jos yrityksen vakuutusmaksuverovelvollisuus loppuu, ilmoita tässä kohdassa päivämäärä, josta alkaen yritys poistetaan vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteristä.

Toiminnan keskeyttäminen

Jos yritys keskeyttää toimintansa, ilmoita siitä tässä kohdassa ja lisää Verohallinnon rekistereihin loppupäivämäärä.

Verohallinto poistaa yrityksen ennakkoperintärekisteristä, työnantajarekisteristä sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Jos yritys aloittaa toimintansa uudelleen, sen on tehtävä uusi muutosilmoitus.

Tieto keskeytyksestä on julkinen ja se näkyy YTJ-yrityshaussa. Keskeytystä ei merkitä kauppa- tai säätiörekisteriin.