Toimintamuodon muutos

Jos yrityksen yritysmuoto muuttuu, merkitse sekä nykyinen että uusi yritysmuoto. Oikeushenkilön Y-tunnus pysyy samana koko toiminnan ajan. Y-tunnus säilyy samana, vaikka yhtiömiehet vaihtuvat tai yhtiöosuudet vaihtavat omistajaa.

Sulautuminen

Sulautumisessa avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö lakkaa olemasta ja sen varat ja velat siirtyvät sellaisinaan toiselle, jo olemassa olevalle avoimelle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle.

Vähintään kaksi avointa yhtiötä tai kommandiittiyhtiötä voi sulautua myös siten, että niiden toimintaa jatkamaan perustetaan uusi avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Sulautumisesta on ilmoitettava muutos- ja lopettamisilmoituksella Y5. Ilmoitukseen on liitettävä sulautumissopimus. Jos toimintaa jatkamaan perustetaan uusi avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, uuden yhtymän tiedot ilmoitetaan perustamisilmoituslomakkeella Y2.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiö on ilmoitettava yritysmuodon sulautumisesta sekä Verohallintoon että PRH:n kaupparekisteriin.

Täydelliset ohjeet yhtiöiden sulautumisesta annettavista ilmoituksista ovat PRH:n sivuilla.

Konkurssi

Konkurssiin asetetun yrityksen konkurssipesälle annetaan tarvittaessa oma Y-tunnus. Sitä haetaan lomakkeella Y1. Ilmoita lomakkeella pesänhoitajan nimi ja yhteystiedot.

Samalla lomakkeella konkurssipesä voi esimerkiksi ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, jos konkurssivelallisen alv-velvollisuutta halutaan jatkaa omaisuuden realisoinnin ajan.

Sen jälkeen, kun konkurssipesä on saanut Y-tunnuksen, sen on käytettävä muutosten ilmoittamiseen aina muutos- ja lopettamisilmoitusta Y4.

Muut yritysmuodon muutostilanteet

Kun henkilöyhtiö tai verotusyhtymä muuttuu yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi, yrityksen y-tunnus ei siirry luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle. Yksityisen elinkeinonharjoittajan on haettava Y-tunnusta perustamisilmoituslomakkeella Y3.

Jos elinkeinonharjoittajalla on jo Y-tunnus, elinkeinonharjoittaja käyttää muutosten ilmoittamiseen muutosilmoituslomaketta Y6. Tunnus pysyy samana silloinkin, kun avoin yhtiö muuttuu kommandiittiyhtiöksi tai toisin päin. Jos maatalousyhtymän toimintaa jatkamaan perustetaan esim. avoin yhtiö, maatalousyhtymän Y-tunnus siirtyy avoimelle yhtiölle. Ilmoita tällaisen yritysmuodon muutoksesta muutosilmoituslomakkeella Y5.

Y-tunnus pysyy samana myös silloin, kun avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai verotusyhtymä muuttuu osakeyhtiöksi. Tee tällaisesta muutoksesta ilmoitus aina muutosilmoituslomakkeella Y5 ja PRH:n liitelomakkeella 1.