Ohje säännöllisesti palkkoja maksavalle työnantajalle

Palkanmaksua koskeva muutos

Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi

Yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Yrityksen on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi myös silloin, jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Jos yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, ilmoita palkanmaksun alkupäivä. Tieto työnantajarekisteriin merkitsemisestä on yritys- ja yhteisötietolain mukaan julkinen tieto.

Ilmoita maksetut palkat, muut suoritukset ja ennakonpidätykset tulorekisteriin (tulorekisteri.fi). Säännöllisesti palkkoja maksavan työnantajan on annettava erillisilmoitus työnantajasuorituksista silloin, kun palkkoja tai muita suorituksia ei ole maksettu. Ennakonpidätykset ja muut työnantajasuoritukset maksetaan oma-aloitteisten verojen viitteellä.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää ilmoittamisesta ja maksamisesta

Satunnainen palkanmaksu

Jos yritys maksaa palkkaa vain satunnaisesti, yrityksen ei tarvitse ilmoittautua säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi. Palkanmaksu on satunnaista, jos yrityksellä on palveluksessaan vain yksi vakituinen työntekijä tai 1–5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta. Yritys on silloin ns. satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, eikä sitä merkitä säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi.

Satunnaisesti palkkoja maksavan yrityksen on annettava palkkatietoilmoitus työnantajasuorituksista tulorekisteriin ja maksettava työnantajasuoritukset Verohallintoon. Satunnaisesti palkkoja maksavan yrityksen ei tarvitse antaa ilmoitusta siitä, että palkkaa tai muuta suoritusta ei ole maksettu. Satunnainen työnantajakin voi halutessaan rekisteröityä työnantajarekisteriin. Merkitse siinä tapauksessa palkanmaksun alkupäivä lomakkeen kohtaan Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi.

Palkanmaksun lopettaminen

Yritys lopettaa säännöllisesti palkkoja maksavana työnantajana
Jos yritys on maksanut säännöllisesti palkkoja ja lopettaa nyt palkanmaksun, ilmoita siitä Verohallinnolle lomakkeella Y5. Merkitse säännöllinen palkanmaksu päättyneeksi päivänä, jolloin yritys on viimeisen kerran maksanut palkkoja. Työnantajasuoritukset maksettava vielä siltä verokaudelta, jonka aikana säännöllisenä työnantajana toimiminen on päättynyt.

Jos yritys maksaa säännöllisen palkanmaksun lopettamisen jälkeen satunnaisesti palkkoja, yrityksen on annettava palkkatietoilmoitus työnantajasuorituksista tulorekisteriin ja huolehdittava ennakonpidätysten ja työnantajasuoritusten maksamisesta Verohallintoon. Käytä maksaessasi oma-aloitteisten verojen viitenumeroa.