Underteckna anmälan

En e-anmälan för ett företag kan undertecknas av någon av följande personer:

  • ordinarie styrelseledamot eller styrelseordföranden i ett aktiebolag, bostadsaktiebolag eller andelslag samt i ändringsanmälningar även disponenten i ett bostadsaktiebolag eller verkställande direktören
  • enskild näringsidkare
  • bolagsman i ett öppet bolag
  • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

Om ett bolag är bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag, kan det inte underteckna en e-anmälan.

En prokurist eller en person med rätt att företräda företaget kan inte underteckna en handelsregisteranmälan, och en elektronisk ändringsanmälan kan inte undertecknas av en person som har anmälts till handelsregistret före 1994.

Undertecknar du en anmälan som någon annan har fyllt i?

Om någon annan har fyllt i anmälan och du undertecknar den, loggar du in i tjänsten och väljer först "Grunda företag" eller "Ändra företagets uppgifter". Sedan anger du antingen numret för anmälan eller företagets FO-nummer.

Obs! Nya ansvarspersoner måste ange numret för anmälan.

Efter att du har angett numret för anmälan eller FO-numret dirigeras du till en sida där du kan bekräfta anmälan och klicka på "Ja, jag undertecknar".