Underteckna anmälan

En e-anmälan för ett företag kan undertecknas av någon av följande personer:

  • styrelseledamot eller styrelseordföranden i ett aktiebolag, bostadsaktiebolag, ömsesidigt fastighetsaktiebolag eller andelslag
    • i ändringsanmälningar även verkställande direktören eller i ett bostadsaktiebolag och ömsesidigt fastighetsaktiebolag disponenten
  • enskild näringsidkare
  • bolagsman i ett öppet bolag
  • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

Om ett bolag är bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag, kan det inte underteckna en e-anmälan.

En prokurist eller en person med rätt att företräda företaget kan inte underteckna en handelsregisteranmälan, och en elektronisk ändringsanmälan kan inte undertecknas av en person som har anmälts till handelsregistret före 1994.

Personer som anmälts till handelsregistret före 1994

Personbeteckningar saknas för styrelseledamöter, bolagsmän, verkställande direktörer eller disponenter som har anmälts till handelsregistret före 1994. Därför kan dessa personer inte underteckna en ändringsanmälan på nätet.

Personbeteckningarna måste anmälas till handelsregistret för att de i fortsättningen ska kunna underteckna e-anmälningar. Det är gratis att anmäla personbeteckningar till handelsregistret. Läs våra anvisningar på prh.fi.

Undertecknar du en anmälan som någon annan har fyllt i?

Om någon annan har fyllt i anmälan och du undertecknar den, loggar du in i tjänsten och väljer först "Grunda företag" eller "Ändra företagets uppgifter". Sedan anger du antingen numret för anmälan eller företagets FO-nummer.

Obs! Nya ansvarspersoner måste ange numret för anmälan.

Efter att du har angett numret för anmälan eller FO-numret dirigeras du till en sida där du kan bekräfta anmälan och klicka på "Ja, jag undertecknar".