Muiden yritys- ja yhteisömuotojen lopettamisilmoitus

Muita yritys- ja yhteisömuotoja ovat

 • säätiö
 • eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä ja muualla rekisteröity etuyhtymä, joka perustaa Suomeen toimipaikan
 • eurooppayhtiö
 • keskinäinen vakuutusyhtiö
 • säästöpankki
 • hypoteekkiyhdistys
 • vakuutusyhdistys
 • valtion liikelaitos
 • asumisoikeusyhdistys
 • verotusyhtymä
 • maatalousyrittäjä ja metsänomistaja.

Verotusyhtymä on kahden tai useamman henkilön muodostama yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on kiinteistön käyttö, viljely tai vuokraus. Verotusyhtymiä kutsutaan niiden toiminnan luonteen mukaan kiinteistö-, maatalous- tai metsäyhtymiksi.

Maatalousyrittäjiä ovat maataloutta tai maa- ja metsätaloutta harjoittavat itsenäiset yrittäjät, toimintaa yhdessä harjoittavat puolisot tai toimintaa harjoittavat kuolinpesät.

Metsänomistajiaovat metsää omistavat yksityishenkilöt, puolisot yhdessä tai kuolinpesät.

Tee ilmoitus paperilomakkeella

Ilmoitusta muun yrityksen tai yhteisön lopettamisesta ei toistaiseksi voi tehdä sähköisesti.

Säätiön lopettamisesta pitää ilmoittaa aina säätiörekisteriin. Tee ilmoitus lomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 17.

Jos säätiö on rekisteröity myös kaupparekisteriin, ilmoita lopettamisesta paperilomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 15. Lue lisää säätiön lopettamisen ilmoittamisesta säätiörekisteriin prh.fi-sivuilta.

Voit halutessasi pitää yrityksesi tai yhteisösi kaupparekisterissä, mutta poistaa sen Verohallinnon työnantajarekisteristä, ennakkoperintärekisteristä ja arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Tee siinä tapauksessa muutosilmoitus paperilomakkeella Y4.

Muut yritys- ja yhteisömuodot ilmoittavat lopettamisesta myös paperilomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 15.

Löydät lomakkeet ja täyttöohjeet tämän sivun lopusta. Täytä lomake liitteineen koneella, tulosta A4-koossa ja postita lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Lopettamisilmoitus on maksuton.

Lataa paperilomake ja täyttöohje