Välkommen till FODS-tjänsten!

Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) är en tjänst som tillhandahålls gemensamt av Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.


Lämna in uppgifter på blankett

 

Företag, sammanslutningar och stiftelser kan anmäla sina uppgifter till båda myndigheterna på en och samma blankett. Du anmäler uppgifterna genom att fylla i en blankett och skicka den till den adress som anges på blanketten.

 

- Hämta blanketter för etableringsanmälan för att anmäla uppgifter för nya företag, sammanslutningar eller stiftelser. 

 

- Hämta blanketter för ändrings- och nedläggningsanmälan för att anmäla ändringar.

 

Lämna in uppgifter på nätet


Du kan göra följande anmälningar elektroniskt i servicetjänsten FODS:

 

- Starta aktiebolag

 

- Anmäl ändringar i företagets adress- och kontaktuppgifter

 

 

FO-nummer och sökning av företagsuppgifter


Alla företag, sammanslutningar och stiftelser som förs in i företags- och organisationsdatasystemet får ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer). I informationstjänsten FODS får du utan avgift grunduppgifter om finländska företag, sammanslutningar och stiftelser.

 

- Läs mer om FO-nummer.

 

- Sök uppgifter i informationstjänsten FODS utan avgift.

 

LEI-nummer


I företags- och organisationsdatasystemet får du också information om internationella LEI-nummer för identifiering av företag och sammanslutningar som använder derivatkontrakt på finansmarknaden. Läs mer om LEI-nummer.

 

 

 

Nyheter

19.8.2014 - 

Handelsregistrets behandlingsavgifter ändras 1 september 2014 navigation icon

Enligt nuvarande uppgifter kommer handelsregistrets behandlingsavgifter att ändras den 1 september 2014.

15.8.2014 - 

Nytt format för LEI-filer navigation icon

LEIROC (The Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee), som samordnar distributionen av LEI-nummer, publicerade ett nytt filformat den 19 juni 2014.

15.8.2014 - 

Störst antal patentansökningar inom byggteknik navigation icon

Det största antalet patentansökningar lämnas in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) inom byggteknik: ansökningarna utgör 18,6 procent av alla ansökningar.

24.7.2014 - 

Antalet företag i handelsregistret förblivit oförändrat i år navigation icon

I slutet av juni fanns 591 967 företag antecknade i handelsregistret. Antalet har stigit med mindre än en procent jämfört med slutet av mars 2014.

22.7.2014 - 

Från 1 augusti kan bostadsaktiebolag registrera en sammanslutning som disponent navigation icon

Bostadsaktiebolag kan istället för en fysisk person välja en registrerad sammanslutning, såsom ett aktiebolag, till disponent. För detta ändamål träder statsrådets förordning (521/2014) i kraft den 1 augusti 2014.

© Företags- och Organisationdatasystem