Hemsida

Välkommen till FODS-tjänsten!

 

Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) är en tjänst som tillhandahålls gemensamt av Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.

 

Nytt i FODS-tjänsten! Nu kan du anmäla ändringar till handelsregistret i uppgifter som gäller styrelse, verkställande direktör, disponent, personer med rätt att företräda bolaget samt prokurister och revisorer.   Dessutom kan du anmäla ändringar till registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

 

 

   

Lämna in uppgifter på webben


Du kan göra följande anmälningar elektroniskt i servicetjänsten FODS:

 

- Uppdatera uppgifter om aktiebolags eller bostadsaktiebolags styrelse, verkställande direktör, disponent eller andra ansvarspersoner i handelsregistret eller anmäl uppgifter till Skatteförvaltningens register på webben, se Ändra aktiebolagets uppgifter på webben.

 

- Starta aktiebolag

 

- Anmäl ändringar i företagets adress- och kontaktuppgifter

 

Lämna in uppgifter på blankett

 

Företag, sammanslutningar och stiftelser kan anmäla sina uppgifter till båda myndigheterna på en och samma blankett. Du anmäler uppgifterna genom att fylla i en blankett och skicka den till den adress som anges på blanketten.

 

- Hämta blanketter för etableringsanmälan för att anmäla uppgifter för nya företag, sammanslutningar eller stiftelser. 

 

- Hämta blanketter för ändrings- och nedläggningsanmälan för att anmäla ändringar.

 

 

 

FO-nummer och sökning av företagsuppgifter


Alla företag, sammanslutningar och stiftelser som förs in i företags- och organisationsdatasystemet får ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer). I informationstjänsten FODS får du utan avgift grunduppgifter om finländska företag, sammanslutningar och stiftelser.

 

- Läs mer om FO-nummer.

 

- Sök uppgifter i informationstjänsten FODS utan avgift.

 

LEI-nummer


I företags- och organisationsdatasystemet får du också information om internationella LEI-nummer för identifiering av företag och sammanslutningar som använder derivatkontrakt på finansmarknaden. Läs mer om LEI-nummer.

 

 

 

Nyheter

22.9.2014 - 

Aktiebolag och bostadsaktiebolag kan nu anmäla ändringar av centrala ansvarspersoner på nätet navigation icon

I Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens gemensamma nya e-tjänst är det nu möjligt att till handelsregistret anmäla ändringar i uppgifter som gäller styrelse, verkställande direktör, disponent, personer med rätt att företräda bolaget samt prokurister och revisorer. Dessutom kan ändringar göras i registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

15.9.2014 - 

Arbets- och näringsministeriets meddelande: Handels- och föreningsregistrens kundservice koncentreras till Patent- och registerstyrelsen navigation icon

Handels- och föreningsregistrens kundservice och magistraternas bostadsaktiebolagsuppgifter koncentreras till Patent- och registerstyrelsen. Ur kundernas synvinkel säkerställer lösningen handläggning och rådgivning av jämn kvalitet, när de personliga besöken i framtiden minskar betydligt i och med att elektroniska tjänster införs.

15.9.2014 - 

Antalet upphörda företag ökade med 4 procent från föregående år navigation icon

I januari-augusti 2014 antecknades i handelsregistret sammanlagt 10 045 företag som lagt ned sin näringsverksamhet eller bolag som upplösts. Av företagen upphörde 854 genom likvidation och 382 genom konkurs. Antalet genom likvidation upphörda företag ökade med 10 procent. Däremot minskade antalet genom konkurs upphörda företag med 13 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

3.9.2014 - 

Uppdatera ditt företags kontaktuppgifter – anmäl ändrade uppgifter avgiftsfritt navigation icon

I FODS finns kontaktuppgifter för hundratusentals företag som är antecknade i handelsregistret. Uppdaterade kontaktuppgifter garanterar att alla viktiga meddelanden kommer fram.

19.8.2014 - 

Handelsregistrets behandlingsavgifter ändras 1 september 2014 navigation icon

Enligt nuvarande uppgifter kommer handelsregistrets behandlingsavgifter att ändras den 1 september 2014.

© Företags- och Organisationdatasystem