Hemsida

Välkommen till FODS-tjänsten!

 

Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) är en tjänst som tillhandahålls gemensamt av Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.

 

Nytt i FODS-tjänsten! Nu kan du anmäla ändringar till handelsregistret i uppgifter som gäller styrelse, verkställande direktör, disponent, personer med rätt att företräda bolaget samt prokurister och revisorer.   Dessutom kan du anmäla ändringar till registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

 

 

   

Lämna in uppgifter på webben


Du kan göra följande anmälningar elektroniskt i servicetjänsten FODS:

 

- Uppdatera uppgifter om aktiebolags eller bostadsaktiebolags styrelse, verkställande direktör, disponent eller andra ansvarspersoner i handelsregistret eller anmäl uppgifter till Skatteförvaltningens register på webben, se Ändra aktiebolagets uppgifter på webben.

 

- Starta aktiebolag

 

- Anmäl ändringar i företagets adress- och kontaktuppgifter

 

Lämna in uppgifter på blankett

 

Företag, sammanslutningar och stiftelser kan anmäla sina uppgifter till båda myndigheterna på en och samma blankett. Du anmäler uppgifterna genom att fylla i en blankett och skicka den till den adress som anges på blanketten.

 

- Hämta blanketter för etableringsanmälan för att anmäla uppgifter för nya företag, sammanslutningar eller stiftelser. 

 

- Hämta blanketter för ändrings- och nedläggningsanmälan för att anmäla ändringar.

 

 

 

FO-nummer och sökning av företagsuppgifter


Alla företag, sammanslutningar och stiftelser som förs in i företags- och organisationsdatasystemet får ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer). I informationstjänsten FODS får du utan avgift grunduppgifter om finländska företag, sammanslutningar och stiftelser.

 

- Läs mer om FO-nummer.

 

- Sök uppgifter i informationstjänsten FODS utan avgift.

 

LEI-nummer


I företags- och organisationsdatasystemet får du också information om internationella LEI-nummer för identifiering av företag och sammanslutningar som använder derivatkontrakt på finansmarknaden. Läs mer om LEI-nummer.

 

 

 

Nyheter

5.11.2014 - 

Registreringsanmälningar till handelsregistret vid årsskiftet navigation icon

Antalet anmälningar till handelsregistret ökar kraftigt i slutet av året. Därför ska din anmälan vara inlämnad till handelsregistret senast den 10 december 2014 om du vill registrera din anmälan ännu i år.

7.10.2014 - 

Aktiekapitalet vanligtvis 2 500 euro i nya aktiebolag navigation icon

I januari-augusti 2014 registrerades 8 021 nya aktiebolag i handelsregistret, av vilka 83 procent har ett aktiekapital på 2 500 euro som enligt aktiebolagslagen är minimikapitalet. Endast 0,6 procent av de nya aktiebolagen har ett aktiekapital på över 100 000 euro.

3.10.2014 - 

Lagstiftningen som gäller skatteskuldsregistret har stadfästs navigation icon

Aktuellt vid Skatteförvaltningen

22.9.2014 - 

Aktiebolag och bostadsaktiebolag kan nu anmäla ändringar av centrala ansvarspersoner på nätet navigation icon

I Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens gemensamma nya e-tjänst är det nu möjligt att till handelsregistret anmäla ändringar i uppgifter som gäller styrelse, verkställande direktör, disponent, personer med rätt att företräda bolaget samt prokurister och revisorer. Dessutom kan ändringar göras i registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

© Företags- och Organisationdatasystem