Välkommen till FODS-tjänsten!

Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) är en tjänst som tillhandahålls gemensamt av Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.


Lämna in uppgifter på blankett

 

Företag, sammanslutningar och stiftelser kan anmäla sina uppgifter till båda myndigheterna på en och samma blankett. Du anmäler uppgifterna genom att fylla i en blankett och skicka den till den adress som anges på blanketten.

 

 

Lämna in uppgifter på nätet


Du kan göra följande anmälningar elektroniskt i servicetjänsten FODS:

 

FO-nummer och sökning av företagsuppgifter


Alla företag, sammanslutningar och stiftelser som förs in i företags- och organisationsdatasystemet får ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer). I informationstjänsten FODS får du utan avgift grunduppgifter om finländska företag, sammanslutningar och stiftelser.

 

 

LEI-nummer


I företags- och organisationsdatasystemet får du också information om internationella LEI-nummer för identifiering av företag och sammanslutningar som använder derivatkontrakt på finansmarknaden. Läs mer om LEI-nummer.

 

 

 

Nyheter

24.7.2014 - 

Antalet företag i handelsregistret förblivit oförändrat i år navigation icon

I slutet av juni fanns 591 967 företag antecknade i handelsregistret. Antalet har stigit med mindre än en procent jämfört med slutet av mars 2014.

22.7.2014 - 

Från 1 augusti kan bostadsaktiebolag registrera en sammanslutning som disponent navigation icon

Bostadsaktiebolag kan istället för en fysisk person välja en registrerad sammanslutning, såsom ett aktiebolag, till disponent. För detta ändamål träder statsrådets förordning (521/2014) i kraft den 1 augusti 2014.

16.6.2014 - 

Företagsinteckningar för 8,5 miljarder euro i januari-maj 2014 navigation icon

Under motsvarande period i fjol var beloppet 3,8 miljarder euro. Under hela förra året fastställdes företagsinteckningar för 23,5 miljarder euro.

6.6.2014 - 

Serviceuppehåll i servicetjänsten FODS söndagen 8 juni 2014 kl. 04.00–08.00. navigation icon

Serviceuppehåll i servicetjänsten FODS söndagen 8 juni 2014 kl. 04.00–08.00. Under uppehållet kan du inte starta aktiebolag eller anmäla ändringar i företagets adress- och kontaktuppgifter elektroniskt i servicetjänsten FODS.

12.5.2014 - 

Handelsregistrets nya handläggningssystem har tagits i bruk navigation icon

Från och med idag den 12 maj handläggs anmälningarna till handelsregistret i ett nytt datasystem. Systemutbytet medför inga ändringar i inlämningen av anmälningar, men nu har PRS och magistraterna ett tekniskt avancerat system till sitt förfogande.

© Företags- och Organisationdatasystem