Hemsida

Undantagsmeddelande: Systemutbyte orsakar avbrott i våra tjänster 30 april–11 maj 2014

Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) är ett informationssystem som upprätthålls gemensamt av Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen. PRS håller på att föra över handelsregistret till ett nytt system. Överföringen påverkar följande tjänster:

 

• Informationstjänsten FODS kan användas normalt, men handelsregisteruppgifterna uppdateras inte i tjänsten 3–11 maj.
• Servicetjänsten FODS är stängd 30 april–11 maj. Då kan du inte starta aktiebolag på nätet och inte heller anmäla ändringar av adress- och andra kontaktuppgifter på elektronisk väg.
• PRS och magistraterna tar emot Y-blanketter på papper under hela den tid som systemutbytet pågår, men kan inte 2–11 maj omedelbart börja handlägga dem.
• Därutöver beviljas inte FO-nummer fredagen den 2 maj och inte heller fredagen den 9 maj.

 
PRS beklagar de avbrott som systemutbytet orsakar. Läs mer i PRS meddelande.

 

**************************************************************************************************************

 

Nyheter

17.4.2014 - 

Handelsregistret förs över till nytt system – avbrott i våra tjänster 30 april–11 maj navigation icon

Användningen av det nuvarande informationssystemet för att handlägga handelsregisteranmälningar upphör den 2 maj 2014. Syftet är att ta i bruk ett nytt elektroniskt system måndagen den 12 maj. Systemöverföringen påverkar handläggningen av anmälningar, företags- och organisationsdatasystemets (FODS) tjänster samt informationstjänsten Virre.

7.4.2014 - 

Längre handläggningstider än normalt på handelsregistret navigation icon

För tillfället tar handläggningen av handelsregisteranmälningar längre tid än de 8 arbetsdagar som vanligtvis är vårt mål.

18.3.2014 - 

Lämna in din handelsregisteranmälan så fort som möjligt efter att du har betalat behandlingsavgiften navigation icon

De flesta handelsregisteranmälningar är avgiftsbelagda. Betala behandlingsavgiften för anmälan i förväg och bifoga kvittot på betalningen till anmälan. Lämna in handelsregisteranmälan inom en vecka efter betalningen. Om du lämnar in din anmälan senare fördröjs handläggningen av anmälan avsevärt.

18.3.2014 - 

Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens nya uppdaterade Y-blanketter navigation icon

PRS och Skatteförvaltningen har publicerat nya uppdaterade Y-blanketter.

18.3.2014 - 

Nytt uppdaterat etableringspaket för andelslag navigation icon

Lagen om andelslag ändrades den 1 januari 2014, och vi har därför uppdaterat vårt etableringspaket för andelslag att överensstämma med den nya lagen. Paketet gör det lättare att bilda andelslag och anmäla dem till handelsregistret.

© Företags- och Organisationdatasystem