Hemsida

Välkommen till FODS-tjänsten!


Nytt i tjänsten är att du nu kan starta aktiebolag på webben. Utifrån de uppgifter du har angett skapar tjänsten ett avtal om bolagsbildning, en bolagsordning och en anmälan för aktiebolaget. Du får ett registreringsnummer för anmälan och ett FO-nummer omedelbart efter att du har undertecknat anmälan elektroniskt och betalat behandlingsavgiften.   Läs mer.


Våra övriga tjänster hittar du i menyn till höger:

 

Nyheter

7.4.2014 - 

Längre handläggningstider än normalt på handelsregistret navigation icon

För tillfället tar handläggningen av handelsregisteranmälningar längre tid än de 8 arbetsdagar som vanligtvis är vårt mål.

18.3.2014 - 

Lämna in din handelsregisteranmälan så fort som möjligt efter att du har betalat behandlingsavgiften navigation icon

De flesta handelsregisteranmälningar är avgiftsbelagda. Betala behandlingsavgiften för anmälan i förväg och bifoga kvittot på betalningen till anmälan. Lämna in handelsregisteranmälan inom en vecka efter betalningen. Om du lämnar in din anmälan senare fördröjs handläggningen av anmälan avsevärt.

18.3.2014 - 

Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens nya uppdaterade Y-blanketter navigation icon

PRS och Skatteförvaltningen har publicerat nya uppdaterade Y-blanketter.

18.3.2014 - 

Nytt uppdaterat etableringspaket för andelslag navigation icon

Lagen om andelslag ändrades den 1 januari 2014, och vi har därför uppdaterat vårt etableringspaket för andelslag att överensstämma med den nya lagen. Paketet gör det lättare att bilda andelslag och anmäla dem till handelsregistret.

21.2.2014 - 

Automatisk bokslutsanmälan till Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen blir möjlig med hjälp av XBRL navigation icon

Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen samarbetar för att bokslutsuppgifterna ska kunna lämnas in elektroniskt i XBRL-format. Anmälningsskyldigheten gentemot både Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen kan då uppfyllas med ett enda bokslut i XBRL-format. Med hjälp av XBRL standardiseras inlämnandet av bokslutsuppgifter så att det blir lättare att jämföra och vidareförädla uppgifterna.

© Företags- och Organisationdatasystem