Sökanvisningar

I företagssökningen kan du söka uppgifter om alla företag som har ett FO-nummer. Du kan söka på namn, FO-nummer och LEI-nummer.

Skriv som sökord företagets namn eller en del av företagets namn. Systemet söker de företag vars namn innehåller någon teckenkombination som angetts i början av ordet. Markera kryssrutan Visa endast exakta träffar om du vill söka på det exakta företagsnamnet. Du blir ombedd att precisera sökningen om ditt sökord ger mer än 200 träffar.

Ange FO-numret om du känner till det.

Ange LEI-numret om du känner till det.

Du kan söka efter en viss företagsform genom att välja alternativet i punkten Företagsform.

I punkten Sortering kan du välja om företagen sorteras alfabetiskt eller enligt FO-numret. Vid sortering enligt FO-nummer visas först det företag vars FO-nummer är minst.

I punkten Filtrering kan du välja om du söker efter både giltiga företag och företag som redan upphört med sin verksamhet. Som standard gäller sökningen bara giltiga bolag.

Klicka till slut på knappen Sök. Du ser företagets uppgifter när du klickar på FO-numret.

Noggrannare uppgifter om handelsregistret, stiftelseregistret, företagsinteckningar och bokslut finns i Patent- och registerstyrelsens informationstjänst Virre.