Etablera aktiebolag på nätet

Du kan etablera ett aktiebolag i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma tjänst om följande villkor uppfylls:

  • en bolagsordning i standardformat räcker för bolaget
  • aktierna betalas till bankkontot för bolaget som etableras
  • teckningspriset tas i sin helhet upp i aktiekapitalet
  • alla tecknare av aktier och styrelseledamöterna är myndiga, och de och en eventuell verkställande direktör och revisor har en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort)
  • eventuella prokurister och personer med rätt att företräda företaget har en finländsk personbeteckning.

Tjänsten skapar ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning för aktiebolaget.

Vad kan du göra på nätet?

Du kan anmäla bolaget på nätet till Patent- och registerstyrelsens handelsregister och till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister samt ge uppgifterna som behövs för att fastställa förskottsskatt.

Vilka uppgifter behöver du för att etablera aktiebolaget?

Du behöver följande uppgifter för att etablera ett aktiebolag på nätet:

  • aktiebolagets namn, bransch, räkenskapsperiod, hemort och eventuella bifirmor och deras branscher
  • namn och personbeteckning på aktieägarna, styrelseledamöterna och en eventuell verkställande direktör
  • namn och personbeteckning på eventuella revisorer, prokurister eller personer med rätt att företräda företaget.

Observera detta när du anmäler adressuppgifter för ett åländskt företag:
Om ditt företag har ett åländskt postnummer, identifierar e-tjänsten på ytj.fi inte gatunamnet rätt direkt, utan uppmanar dig att välja ett annat gatunamn. Du kommer vidare i tjänsten genom att klicka på "Jag bekräftar inte valet". Då godkänner tjänsten det gatunamn som du angett.

Hur får du ett FO-nummer?

Du får FO-numret och anmälans registreringsnummer efter att de elektroniska underteckningarna har gjorts och behandlingsavgiften för anmälan på 330 € har betalats till Patent- och registerstyrelsens handelsregister. För anmälan av en eventuell bifirma till Patent- och registerstyrelsens handelsregister uppbärs en separat behandlingsavgift på 100 €.

När betalar du aktiekapitalet?

Efter etableringen på nätet öppnas ett bankkonto för företaget och aktiekapitalet betalas in på detta konto.

När aktiekapitalet har betalats måste styrelseledamöterna och den eventuella verkställande direktören i tjänsten underteckna en försäkran om att aktiekapitalet har betalats.

Också revisorn ska underteckna sin egen försäkran. Om bolaget inte har en revisor ska det bifogas en annan utredning om betalningen av aktiekapitalet, t.ex. ett kontoutdrag eller ett betalningskvitto i pdf-, doc- eller docx-format.