Hjälp för e-anmälan

Kundsupport

Telefonrådgivning vardagar kl. 9-16.15 (lna/msa)

029 509 5700 (Handelsregistrets rådgivning)

029 497 007 (Skatteförvaltning, aktiebolag)

029 497 005 (Skatteförvaltning, enskilda näringsidkare samt öppna bolag och kommanditbolag)

Skicka supportbegäran med e-blankett.

Logga in i tjänsten

Du kan lämna in en e-anmälan om

 • du är myndig, dvs. du har fyllt 18 år
 • du har en finländsk personbeteckning
 • du har personliga nätbankskoder eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Logga in i tjänsten.

Anmälningar

När du har loggat in i tjänsten kan du göra företagets anmälan.

Välj först "Grunda företag" eller "Ändra företagets uppgifter". Sedan kan du börja fylla i dina uppgifter.

Exempel: Hur gör jag en ändringsanmälan?

 1. Välj "Ändra företagets uppgifter".
 2. Ange företagets FO-nummer.
 3. Välj "Påbörja en ny ändringsanmälan".
 4. Välj språk och påbörja anmälan. Fyll i bakgrundsuppgifterna och innehållet i anmälan.
 5. Godkänn och underteckna anmälan.
 6. Betala och skicka anmälan.

Om du inte är behörig att underteckna anmälan, kan du godkänna anmälans innehåll och lämna den till en annan person för undertecknande genom att trycka på "Lämna för underskrift". Läs mer under "Underskrift" nedan.

När du är inloggad, ser du dina egna anmälningar under "Egna anmälningar" till höger på sidan.

Under "Företagets anmälningar" kan den person som är ansvarig för anmälningen, såsom ordinarie styrelseledamot i ett aktiebolag eller ett auktoriserat ombud, se anmälningar av respektive företag.

Underskrift

Läs mer om underskrift.

Betalning av behandlingsavgift

Anmälans behandlingsavgift betalas i e-tjänsten efter att anmälan har undertecknats. Betalaren kan vara någon annan än den som anmäler uppgifterna eller undertecknar anmälan.

Betalningen kan göras från företagets bankkonto med nätbankskoder, med företagets kreditkort eller från någon annans konto med nätbankskoder eller med någon annans kreditkort.

Betalningen sker i Vetuma, som är den offentliga förvaltningens tjänst för nätverksidentifiering och -betalning. I tjänsten Vetuma ingår bankernas nätbankstjänst och en e-betalningstjänst från Nets Finland Oy.

En avgiftsbelagd anmälan, som t.ex. etableringen av ett aktiebolag eller en ändringsanmälan som gäller aktiebolagets ansvarspersoner, behandlas eller registreras inte före anmälan har betalats. Läs mer om priserna.

Spara anmälan som halvfärdig

Du kan avbryta inlämnandet av en anmälan när som helst innan den undertecknas eller lämnas för underskrift. Med funktionen "Spara som halvfärdig" kan du avbryta inlämnandet av anmälan så att de redan angivna uppgifterna sparas. Du kan fortsätta med anmälan senare.

Med funktionen "Ta bort anmälan" kan du ta bort hela anmälan innan den undertecknas eller lämnas för underskrift. Då försvinner alla uppgifterna i anmälan. Du kan inte fortsätta med samma anmälan senare.

Egna anmälningar

I tjänsten ser du en lista över de anmälningar som företaget och du själv har gjort.

Behörigheten att läsa anmälningar bestäms enligt personens roll. Personer som enligt lagen ansvarar för att göra etablerings- eller ändringsanmälan och auktoriserade ombud kan läsa företagets anmälningar och sina egna anmälningar.

Ett ombud som inte är auktoriserat kan endast läsa anmälningar som han eller hon själv har gjort.

Auktorisering av ombud

Företaget kan auktorisera en utomstående person att underteckna företagets anmälningar. Auktoriseringen kan ges av ordinarie styrelseledamöter för aktiebolag, bostadsaktiebolag eller andelslag, verkställande direktören, bostadsaktiebolagets disponent, en enskild näringsidkare, ett öppet bolags bolagsman eller ett kommanditbolags ansvariga bolagsman, om dessa antecknats i handelsregistret.

De företag som endast finns antecknade i Skatteförvaltningens register (registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret), men inte i handelsregistret, kan inte auktorisera ombud.

Så här auktoriserar du ett ombud i e-tjänsten på ytj.fi så att han eller hon kan göra anmälningar på företagets vägnar:

 1. Logga in i tjänsten antingen med dina personliga nätbankskoder eller med ett chipförsett personkort (EID-kort).
 2. Ange företagets FO-nummer och välj "Fortsätt".
 3. Välj "Auktorisera ett ombud".
 4. Ange ombudets personbeteckning och efternamn samt startdatum för auktoriseringen. Om auktoriseringen gäller tillsvidare, behöver du inte ange något slutdatum.
 5. Välj "Lägg till".
 6. Godkänn auktoriseringen.

Auktoriseringen upphör när ett av följande villkor uppfylls:

 • auktoriseringens giltighetstid upphör
 • auktoriseraren eller den auktoriserade tar bort auktoriseringen
 • auktoriseraren är inte längre i en sådan ställning i företaget som ger rätt att auktorisera.

Auktoriseringens giltighet kontrolleras alltid då man använder auktoriseringen.

I auktoriseringslistan ser du de personer som har auktoriserats av företaget, giltighetstiden samt auktoriserarens namn. I auktoriseringshistorien finns information om företagets tidigare auktoriseringar samt orsaken till upphörandet.

Du kan upphäva auktoriseringen endast för personer som du själv har auktoriserat.

Egna auktoriseringar

I auktoriseringslistan ser du de företag som har auktoriserat dig, auktoriseringens giltighetstid samt auktoriserarens namn. I auktoriseringshistorien ser du information om dina senast avslutade auktoriseringar samt orsakerna till upphörandet.

Du kan avsluta din egen auktorisering för ett valt företag.