Etableringsanmälan för enskild näringsidkare

Du kan lämna in etableringsanmälan för enskilda näringsidkare, dvs. "firma", till handelsregistret på elektronisk väg.

Du kan lämna in en e-anmälan om

  • du är myndig, dvs. du har fyllt 18 år
  • du har en finländsk personbeteckning
  • du har personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Vad kan du göra på nätet?

Du kan anmäla en enskild näringsidkares uppgifter till handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Efter att du lämnat in etableringsanmälan kan du anmäla ditt företag till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Vilka uppgifter behöver du?

Ange följande uppgifter om ditt företag i etableringsanmälan:

  • företagets namn
  • verksamhetsområde (bransch)
  • hemort
  • företagets adress- och kontaktuppgifter

Du kan anmäla bifirmor när ditt företag har registrerats i handelsregistret.

Observera detta när du anmäler adressuppgifter för ett åländskt företag:
Om ditt företag har ett åländskt postnummer, identifierar e-tjänsten på ytj.fi inte gatunamnet rätt direkt, utan uppmanar dig att välja ett annat gatunamn. Du kommer vidare i tjänsten genom att klicka på "Jag bekräftar inte valet". Då godkänner tjänsten det gatunamn som du angett.

Hur får du ett FO-nummer?

Du får ett FO-nummer när du har undertecknat etableringsanmälan och betalat behandlingsavgiften på 75 € i e-tjänsten.

Har du redan ett FO-nummer?

Om du redan har ett FO-nummer kan du använda ändringsanmälan på nätet för att lämna in etableringsanmälan för enskild näringsidkare till handelsregistret. E-tjänsten handleder dig att fylla i ändringsanmälan för att anmäla ditt företag till handelsregistret.

E-anmälan till Skatteförvaltningen

När du har fått ett FO-nummer kan du med en elektronisk ändringsanmälan anmäla dig till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, till förskottsuppbördsregistret och till arbetsgivarregistret samt ange andra behövliga uppgifter. Företagare betalar dessutom förskottsskatt på sina inkomster. Du kan ansöka om förskottsskatt.