E-anmälan

Du kan göra en del av myndighetsanmälningarna som gäller företagets eller samfundets verksamhet på nätet.

E-anmälningar till Patent- och registerstyrelsens handelsregister och till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister görs via dessa myndigheters gemensamma Företags- och organisationsdatasystem.

Du hittar anvisningar och hjälp för e-anmälan i menyn.

Föreningsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen hör inte till Företags- och organisationsdatasystemet. Du kan inte söka efter föreningsregistrets uppgifter i företagssökningen på den här sidan. Anmälningar som görs i Företags- och organisationsdatasystemet på nätet eller på pappersblankett förmedlas inte heller till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret på webbplatsen prh.fi.

Anmälan på pappersblankett

Du hittar etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningarna separat för varje företagsform under Anmälan.