Hjälp för e-anmälan

Kundsupport

Telefonrådgivning (lna/msa)

029 509 5700 (Handelsregistrets rådgivning) vardagar kl. 9-16.15

029 497 007 (Skatteförvaltning, aktiebolag) vardagar kl. 9-15

029 497 005 (Skatteförvaltning, enskilda näringsidkare samt öppna bolag och kommanditbolag) vardagar kl. 9-15

Skicka supportbegäran med e-blankett.

Logga in i tjänsten och underteckna anmälan

Du kan lämna in en e-anmälan om

  • du är myndig, dvs. du har fyllt 18 år
  • du har en finländsk personbeteckning
  • du har personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Läs mer om att underteckna e-anmälan.

Betalning av behandlingsavgift

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Anmälans behandlingsavgift betalas i e-tjänsten.

Betalaren kan vara någon annan än den som anmäler uppgifterna eller undertecknar anmälan.

Betalningen kan göras

  • från företagets bankkonto med nätbankskoder
  • med företagets kreditkort
  • från någon annans konto med nätbankskoder
  • med någon annans kreditkort.

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan även betala behandlingsavgiften för e-anmälningar genom att använda adress för nätfakturor.

En avgiftsbelagd anmälan, som t.ex. etableringen av ett aktiebolag eller en ändringsanmälan som gäller aktiebolagets ansvarspersoner, behandlas eller registreras inte före anmälan har betalats. Läs mer om priserna.

Egna anmälningar och auktorisering av ombud

I tjänsten ser du en lista över de anmälningar som företaget och du själv har gjort.

Behörigheten att läsa anmälningar bestäms enligt personens roll. Personer som enligt lagen ansvarar för att göra etablerings- eller ändringsanmälan och auktoriserade ombud kan läsa företagets anmälningar och sina egna anmälningar.

Ett ombud som inte är auktoriserat kan endast läsa anmälningar som han eller hon själv har gjort.

Läs mer i vår anvisning om auktoriseringar.

Välj endast e-anmälningar i e-tjänsten

När du lämnar in en anmälan i e-tjänsten, kan du välja att anmälningar för ditt företag endast kan lämnas in på elektronisk väg. Om du väljer enbart e-anmälningar, tar inte handelsregistret eller Skatteförvaltningen emot pappersblanketter (Y-blanketter) av ditt företag. Läs mer om att välja endast e-anmälningar på webbplatsen prh.fi.