Om tjänsten

Företags- och organisationsdatasystemet är Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma tjänst. I den här webbtjänsten kan du lämna uppgifter med en anmälan till båda myndigheterna.

I Företags- och organisationsdatasystemet kan du

  • etablera ett företag eller samfund
  • ändra företagets eller samfundets uppgifter
  • lägga ned ett företag eller samfund
  • söka företagets basuppgifter i företagssökningen.

Uppgifterna som du anmäler i Företags- och organisationsdatasystemet förmedlas till Patent- och registerstyrelsens handelsregister eller stiftelseregister och till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister. Du kan göra en del av anmälningarna på nätet, men en del måste tills vidare göras på pappersblankett.

På den här webbplatsen hittar du anvisningar om hur du kan göra en e-anmälan eller en anmälan på pappersblankett. Gå till anmälan.

I företagssökningen kan du söka företagets basuppgifter med namn eller FO-nummer. Gå till företagssökningen.

Föreningsregistret ingår inte i tjänsten

Föreningsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen hör inte till Företags- och organisationsdatasystemet. Du kan inte söka efter föreningsregistrets uppgifter i företagssökningen på den här sidan. Anmälningar som görs i Företags- och organisationsdatasystemet elektroniskt eller på pappersblankett förmedlas inte heller till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret på webbplatsen prh.fi.