Om tjänsten

Företags- och organisationsdatasystemet är Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma tjänst.

Uppgifterna som du anmäler i Företags- och organisationsdatasystemet förmedlas till Patent- och registerstyrelsens handelsregister eller stiftelseregister och till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Föreningsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen hör inte till Företags- och organisationsdatasystemet. Anmälningar som görs i Företags- och organisationsdatasystemet förmedlas inte heller till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret på webbplatsen prh.fi.

Anvisningar och anmälan

Du kan lämna in de vanligaste anmälningarna för de vanligaste företagsformerna i e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer om hjälp för e-anmälan.

Anvisningarna om hur du gör en etablerings-, ändrings- eller nedläggningsanmälan hittas via menyn. Där hittar du också e-tjänsterna och blanketterna. Anvisningarna finns separat för olika bolagsformer. Läs våra anvisningar om hur du lämnar in anmälan.

Företagssökning och öppna data

I företagssökningen kan du söka företags basuppgifter med namn eller FO-nummer. Det är gratis att söka efter företagens uppgifter. Du kan inte söka efter föreningsregistrets uppgifter i företagssökningen. Föreningsregistret hör inte till Företags- och organisationsdatasystemet. Läs mer om företagssökningen.

Du kan söka, läsa och ladda data som sparats i Företags- och organisationsdatasystem i maskinläsbar form i Patent- och registerstyrelsens webbtjänst för öppna data. Läs mer om öppna data.