LEI-nummer

LEI-numret (Legal Entity Identifier) är ett internationellt organisationsnummer som är avsett för att identifiera alla företag och sammanslutningar som använder derivatkontrakt på finansmarknaden.

Alla sammanslutningar som berörs av Europeiska unionens EMIR-förordning (European Market Infrastructure Regulation, EU 648/2012) behöver ett LEI-nummer.

Följande aktörer kan be om LEI-nummer av Patent- och registerstyrelsen på pappersblankett:

  • näringsidkare som har antecknats i handelsregistret
  • stiftelser som har antecknats i stiftelseregistret
  • andra aktörer som har ett FO-nummer, t.ex. en placeringsfond eller ett offentligrättsligt samfund, som måste kunna identifieras på finansmarknaden.

Utöver beviljade LEI-nummer kan du söka nya eller ändrade uppgifter på söksidan för LEI-filer på följande sätt: ladda manuellt ner filer med alla LEI-nummer (Full), eller filer med ändringar eller med nya LEI-nummer som beviljats en viss dag (Delta).

Du kan automatiskt ladda ner en fil (Full) som innehåller alla LEI-uppgifter genom att använda URL-adressen https://tietopalvelu.ytj.fi/leitiedostot/tiedostolataus.aspx?date=ÅÅÅÅMMDD, där ÅÅÅÅ står för år, MM för månad och DD för dag.