Etableringsanmälan för enskilda näringsidkare

I allmänspråket kallas enskild näringsidkare också "Firma", "Fma" eller "privatföretag". På Skatteförvaltningen kallas en enskild näringsidkare också för rörelseidkare eller yrkesutövare.

En enskild näringsidkare ("firma") ska lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret om

  • näringsverksamheten bedrivs från ett fast driftsställe, dvs. från en separat affärslokal som inte finns i den egna bostaden
  • det finns andra än den enskilda näringsidkaren själv, maken eller makan, minderåriga barn eller barnbarn som arbetar för den enskilda näringsidkaren
  • den enskilda näringsidkaren vill skydda vald firma (företagsnamn), dvs. ha ensamrätt till namnet eller
  • den enskilda näringsidkaren bedriver verksamhet som kräver tillstånd.

PRS handelsregister tar ut en behandlingsavgift för anmälan. Behandlingsavgiften för en e-anmälan är billigare än för en anmälan på papper:

  • etableringsanmälan på nätet 60 euro
  • etableringsanmälan på papper 115 euro.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.

Om du behöver inte anmäla dig till PRS handelsregistret och det räcker med en anteckning i Skatteförvaltningens register, är etableringsanmälan avgiftsfri.

Du får ett FO-nummer

När du lämnar in din etableringsanmälan på nätet, får du ett FO-nummer efter att du undertecknat anmälan och betalat handelsregistrets behandlingsavgift.

Om du gör etableringsanmälan på pappersblankett, får du FO-numret inom ett par dagar efter att du lämnat in anmälan.

Däremot tar det i regel tre veckor att föra in företaget i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Hur lämnar du in en e-anmälan till handelsregistret och Skatteförvaltningen?

Du kan inte lämna in en e-anmälan till handelsregistret och Skatteförvaltningen samtidigt. Du måste först lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret och efter det kan du lämna in en ändringsanmälan till Skatteförvaltningen.

Du kan lämna in en e-anmälan om

  • du är myndig, dvs. du har fyllt 18 år
  • du har en finländsk personbeteckning
  • du har personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Efter att du lämnat in din anmälan till handelsregistret och fått ett FO-nummer, kan du använda ändringsanmälan på nätet för att anmäla ditt företag till Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över momskyldiga och för att ange andra nödvändiga uppgifter. Dessutom betalar företagare förskottsskatt på sina inkomster. Du kan ansöka om förskottsskatt. Gå till Skatteförvaltningens anvisningar på webbplats vero.fi.

Läs närmare anvisningar om etableringsanmälan till handelsregistret på prh.fi.

Etableringsanmälan på pappersblankett

Om du lämnar in din etableringsanmälan på pappersblankett, fyll i blankett Y3 och personuppgiftsblanketten. Läs ifyllningsanvisningarna nedan.

Du hittar blanketterna i slutet av sidan.

Spara blanketten först på din dator för att kunna fylla i den. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Om du lämnar in din anmälan till Patent- och registerstyrelsens handelsregister på pappersblankett, betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs betalningsanvisningarna på webbplatsen prh.fi.

Om du redan har ett FO-nummer och vill anmäla ditt företag till handelsregistret, ska du i stället för etableringsanmälan lämna in en ändringsanmälan genom att fylla i blankett Y6 och personuppgiftsblanketten. Använd samma FO-nummer som tidigare. I fälten på blankett Y6 ska du skriva både grunduppgifter och de uppgifter som anmäls till handelsregistret: företagets namn, hemort, adress och verksamhetsområde. Läs våra anvisningar för ändringsanmälan.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar