Etableringsanmälan för enskilda näringsidkare

I allmänspråket kallas enskild näringsidkare också "Firma", "Fma" eller "privatföretag". På Skatteförvaltningen kallas en enskild näringsidkare också för rörelseidkare eller yrkesutövare.

En enskild näringsidkare ska lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret om

  • näringsverksamheten bedrivs från ett fast driftsställe, dvs. från en separat affärslokal som inte finns i den egna bostaden
  • det finns andra än den enskilda näringsidkaren själv, maken eller makan, minderåriga barn eller barnbarn som arbetar för den enskilda näringsidkaren
  • den enskilda näringsidkaren vill skydda det valda firmanamnet, dvs. ha ensamrätt till namnet eller
  • den enskilda näringsidkaren bedriver verksamhet som kräver tillstånd (läs mer om verksamhet som kräver tillstånd på webbplatsen FöretagsFinland, yrityssuomi.fi).

Det är möjligt att göra en etableringsanmälan som syns endast i Skatteförvaltningens register. Anmälan till Skatteförvaltningens register är avgiftsfri.

Det är billigare att lämna etableringsanmälan på nätet än på pappersblankett

Du kan lämna in din etableringsanmälan antingen på nätet eller på pappersblankett. Handelsregistret tar ut en behandlingsavgift för anmälan.

Behandlingsavgiften för en e-anmälan är billigare än för en anmälan på papper:

  • Etableringsanmälan på nätet 75 €
  • Etableringsanmälan på papper 110 €

Gör en etableringsanmälan på pappersblankett

Anmäl om att verksamheten har inletts med blankett Y3, som också innehåller en personuppgiftsblankett. Personuppgiftsblanketten behövs för handelsregistret. Bekanta dig med ifyllningsanvisningarna för anmälan.

Du hittar blanketterna nedanför i slutet av sidan. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Om du lämnar in din anmälan till handelsregistret på vår pappersblankett, betala din pappersanmälan på förhand och bifoga ett verifikat (kvitto, kontoutdrag) till din anmälan. Bekanta dig med betalningsanvisningarna på webbplatsen prh.fi.

Om näringsverksamheten inte kräver tillstånd kan du inleda företagsverksamheten genast när du har lämnat in etableringsanmälan.

Jord- och skogsbruksidkare använder också blankett Y3. Som jordbruksidkare räknas självständiga yrkesutövare och dödsbon som idkar jordbruk eller jord- och skogsbruk samt makar som bedriver verksamheten tillsammans. Som skogsbruksidkare räknas privatpersoner, makar tillsammans eller dödsbon som äger skog.

Du får ett FO-nummer

När du lämnar in din etableringsanmälan på nätet, får du ett FO-nummer efter att du undertecknat anmälan och betalat handelsregistrets behandlingsavgift. Om du gör etableringsanmälan på pappersblankett, får du FO-numret inom ett par dagar efter att du lämnat in anmälan. Däremot tar det i regel tre veckor att föra in företaget i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister.

Du kan följa med behandlingstiderna i handelsregistret på webbplatsen prh.fi.

Gör en ändringsanmälan om du påbörjar näringsverksamheten på nytt

Om du även tidigare har bedrivit näringsverksamhet ska du i stället för etableringsanmälan göra en ändringsanmälan med blankett Y6. Använd samma FO-nummer som tidigare. Läs mer om hur du anmäler en ändring.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar