Etableringsanmälan för ömsesidigt fastighetsaktiebolag

Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag skapas genom registrering i handelsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS). Efter det överförs bolagets grunduppgifter automatiskt till Skatteförvaltningen, och bolaget kan anmäla sig till registret över mervärdesskattskyldiga, arbetsgivarregistret och förskottsuppbördsregistret som förs av Skatteförvaltningen.

Obs! Handläggningstiden för etableringsanmälningar som lämnas in till PRS i början av 2019 är längre än vanligt. Registreringen av bolag börjar hos PRS i februari. Mer information om tidtabellen kommer vi att ge ut senast i slutet av januari.

Anmälan till handelsregistret endast i e-tjänsten

Från 2 januari 2019 måste etableringsanmälan för ömsesidigt fastighetsaktiebolag lämnas in via e-tjänsten på ytj.fi. Det är inte möjligt att lämna in en anmälan på pappersblankett.

I e-tjänsten skapar du etableringsanmälan, bolagsordning, lägenhetsbeskrivning (4 § i bolagsordningen) och aktieägarförteckning, och bifogar avtalet om bolagsbildning. Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

I e-tjänsten anmäler du också följande:

  • eventuella aktier av olika slag
  • om bolaget iakttar lagen om bostadsaktiebolag helt eller delvis.

Du kan lämna in en anmälan om

  • du har en finländsk personbeteckning
  • du har personliga nätbankskoder eller mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Läs närmare anvisningar om etableringsanmälan på prh.fi.

Betala behandlingsavgiften

Behandlingsavgiften för en etableringsanmälan i handelsregistret är 275 euro. Om du anmäler en bifirma till handelsregistret, tar vi ut en separat behandlingsavgift på 60 euro. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.

E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt, och bolaget betalar anmälan i tjänsten genom att använda en adress för nätfakturor eller med nätbankskoder eller kreditkort. Anmälan kan betalas av någon annan än den som lämnar in eller undertecknar anmälan.

Hur får jag ett FO-nummer?

Du får ett FO-nummer och ett registreringsnummer för anmälan när du har skickat anmälan via e-tjänsten.

Handläggningstiden för etableringsanmälningar som lämnas in till PRS i början av 2019 är längre än vanligt på grund av att den nya e-tjänsten införs. Registreringen av bolag börjar hos PRS i februari. Mer information om tidtabellen kommer vi att ge ut senast i slutet av januari.

Hur anmäler jag bolaget till Skatteförvaltningens register?

Det ömsesidiga fastighetsaktiebolagets grunduppgifter överförs automatiskt till Skatteförvaltningen när PRS har registrerat bolaget i handelsregistret (från februari 2019).

Efter det kan bolaget anmälas till registret över mervärdesskattskyldiga, arbetsgivarregistret och förskottsuppbördsregistret som förs av Skatteförvaltningen. Lämna in en ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi eller på en pappersblankett. Läs anvisning om ändringsanmälan.

PRS förmedlar uppgifterna om det nya bolaget till informationssystemet för bostadslägenheter

De uppgifter som du anger om det nya ömsesidiga fastighetsaktiebolaget i din elektroniska etableringsanmälan överförs automatiskt till det nya informationssystemet för bostadslägenheter (bostadsdatasystemet) som Lantmäteriverket förvaltar. Aktieinnehav, pantsättning och begränsningar som gäller aktielägenheter antecknas också i informationssystemet. Läs mer om informationssystemet för bostadslägenheter på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi