Gå direkt till innehållet

Etableringsanmälan för bostadsaktiebolag

Ett bostadsaktiebolag skapas genom registrering i handelsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS). Efter det överförs bostadsaktiebolagets grunduppgifter automatiskt till Skatteförvaltningen, och bolaget kan anmäla sig till registret över mervärdesskattskyldiga, arbetsgivarregistret och förskottsuppbördsregistret som förs av Skatteförvaltningen.

Anmälan till handelsregistret endast i e-tjänsten

Etableringsanmälan för bostadsaktiebolag måste lämnas in till handelsregistret vid PRS via e-tjänsten på ytj.fi. Det är inte möjligt att lämna in en anmälan på pappersblankett.

Du kan lämna in en anmälan om

  • du har en finländsk personbeteckning
  • du har personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

I e-tjänsten skapar du etableringsanmälan, bolagsordning, lägenhetsbeskrivning (4 § i bolagsordningen) och aktieägarförteckning, och bifogar avtalet om bolagsbildning.

Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs. Läs närmare anvisningar om etableringsanmälan på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Betala behandlingsavgiften

E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt, och bolaget betalar anmälan i tjänsten genom att använda en adress för nätfakturor eller med nätbankskoder eller kreditkort. Anmälan kan betalas av någon annan än den som lämnar in eller undertecknar anmälan.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter på prh.fi.Öppnas i en ny flik

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


Hur får jag ett FO-nummer?

Du får ett FO-nummer och ett registreringsnummer för anmälan när du har skickat anmälan via e-tjänsten.

Hur anmäler jag bolaget till Skatteförvaltningens register?

Bostadsaktiebolagets grunduppgifter överförs automatiskt till Skatteförvaltningen när PRS har registrerat bolaget i handelsregistret.

Efter det kan bolaget anmälas till registret över mervärdesskattskyldiga, arbetsgivarregistret och förskottsuppbördsregistret som förs av Skatteförvaltningen. Lämna in en ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi eller på en pappersblankett. Läs anvisning om ändringsanmälan.

PRS förmedlar uppgifterna om det nya bolaget till informationssystemet för bostadslägenheter

De uppgifter som du anger om det nya bostadsaktiebolaget i din elektroniska etableringsanmälan överförs automatiskt till det nya informationssystemet för bostadslägenheter (bostadsdatasystemet) som Lantmäteriverket förvaltar. Aktieinnehav, pantsättning och begränsningar som gäller aktielägenheter antecknas också i informationssystemet. Läs mer om informationssystemet för bostadslägenheter på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.Öppnas i en ny flik