Etableringsanmälan för bostadsaktiebolag

Bostadsaktiebolaget skapas genom registrering i Patent- och registerstyrelsens handelsregister.

Med samma etableringsanmälan kan man också anmäla företaget till Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister.

Utnyttja etableringspaketet

Tills vidare går det inte att göra etableringsanmälan för bostadsaktiebolag elektroniskt.

Etableringspaketet innehåller alla de dokumentmallar, anmälningsblanketter och anvisningar som behövs för att grunda ett bostadsaktiebolag.

Om dokumenten redan finns eller etableringspaketet av annan orsak inte lämpar sig ska du göra anmälan med blankett Y1 och bilageblankett 1B. Bekanta dig också med ifyllningsanvisningarna för anmälan.

Du hittar blanketterna i slutet av sidan. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut den i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Betala behandlingsavgiften

Behandlingsavgiften för etableringsanmälan i Patent- och registerstyrelsens handelsregister är 380 €. Bekanta dig med betalningsanvisningarna på webbplatsen prh.fi.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar