Nedläggningsanmälan för föreningar

Föreningsregistret ingår inte i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem. Du kan inte söka efter föreningsregistrets uppgifter i företagssökningen på den här sidan. Anmälningar som görs i Företags- och organisationsdatasystemet på nätet eller på pappersblankett förmedlas inte heller till föreningsregistret.

Om föreningen har anmälts till Skatteförvaltningens register eller till Patent- och registerstyrelsens handelsregister p.g.a. att föreningen idkar näringsverksamhet måste man anmäla om att föreningen läggs ned till dessa register.

Annars behöver man bara anmäla om att föreningen läggs ned (upphör) till föreningsregistret. Läs mer om nedläggningen av en förening som bara registrerats i föreningsregistret på webbplatsen prh.fi.

Gör anmälan på pappersblankett

Anmäl om nedläggningen av föreningen till Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen med blankett Y4 och bilageblankett 15. Tills vidare kan anmälan inte göras på nätet.

Om du vill kan föreningen fortfarande vara infört i Patent- och registerstyrelsens handelsregister även om du tar bort det från Skatteförvaltningens register över momspliktiga, arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister. Gör i så fall ändringsanmälan på pappersblankett Y4.

Du hittar blanketten och dess anvisning i slutet av sidan. Fyll i blanketten och bilagan på datorn, skriv ut dem i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Nedläggningsanmälan är gratis.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar