Nedläggningsanmälan för utländska aktörer

En utländsk näringsidkares filial

Med en utländsk näringsidkares filial avses en del av ett utländskt samfund eller en utländsk stiftelse som bedriver fortlöpande affärs- eller yrkesverksamhet i det utländska samfundets eller den utländska stiftelsens namn från ett fast driftställe i Finland.

Läs anvisningarna på webbplatsen prh.fi.

Gör anmälan på pappersblankett

Anmäl om nedläggningen av verksamheten för en utländsk näringsidkare på pappersblankett Y4 och bilageblankett 15. Tills vidare kan anmälan inte göras på nätet.

Du hittar blanketten och dess anvisning i slutet av sidan. Fyll i blanketten och bilagan på datorn, skriv ut dem i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Nedläggningsanmälan är gratis.

Ladda ned pappersblanketter och anvisningar