Nedläggningsanmälan för utländska aktörer

En utländsk näringsidkares filial

Med en utländsk näringsidkares filial avses en del av ett utländskt samfund eller en utländsk stiftelse som bedriver fortlöpande affärs- eller yrkesverksamhet i det utländska samfundets eller den utländska stiftelsens namn från ett fast driftställe i Finland.

Läs anvisningar för nedläggningsanmälan för filial på prh.fi.

Utländskt företag som endast är infört i Skatteförvaltningens register

Utländska samfund, sammanslutningar och näringsidkare ska lämna en nedläggningsanmälan, om deras företagsverksamhet i Finland upphör.

Läs anvisningar för nedläggning av verksamhet på skatt.fi.

Gör anmälan på pappersblankett

Samfund ska använda blankett Y4 för nedläggningsanmälan.

Utländska näringsidkares filialer ska använda blankett Y4 och bilageblankett 15 för nedläggningsanmälan.

Sammanslutningar ska använda blankett Y5 för nedläggningsanmälan.

Näringsidkare däremot ska använda blankett Y6 för nedläggningsanmälan.

Nedläggningsanmälan är gratis.

Tills vidare kan anmälan inte göras på nätet.

Du hittar blanketten och dess anvisning i slutet av sidan. Fyll i blanketten och bilagan på datorn, skriv ut dem i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten.

Ladda ned pappersblanketter