Priser

Det är alltid gratis att anmäla till Skatteförvaltningen.

Anmälan till handelsregistret och stiftelseregistret, som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen, är i regel avgiftsbelagt. Det är dock alltid gratis att anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter. Också nedläggningsanmälningar för företag eller samfund är alltid avgiftsfria.

Betala behandlingsavgiften för pappersanmälan i förväg och bifoga kvittot på betalningen till din anmälan. Om du startar aktiebolag på nätet eller anmäler ändringar i e-tjänsten, betalar du behandlingsavgiften direkt i e-tjänsten med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort.

För mer information gå till handelsregistrets eller stiftelseregistrets prislista och betalningsanvisningar på prh.fi:

Föreningsregistret ingår inte i tjänsten

Föreningsregistret ingår inte i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem. Föreningsregistrets uppgifter förmedlas alltså inte till företagssökningen på den här webbplatsen. Anmälningar som görs i Företags- och organisationsdatasystemet på nätet eller på pappersblankett förmedlas inte heller till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret på webbplatsen prh.fi.