Priser

Det är alltid gratis att anmäla till Skatteförvaltningen.

Anmälan till handelsregistret och stiftelseregistret, som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen (PRS) , är i regel avgiftsbelagt. Det är dock alltid gratis att anmäla ändringar i adress- och kontaktuppgifter. Också nedläggningsanmälningar för företag eller sammanslutningar är alltid avgiftsfria.

Betala behandlingsavgiften för pappersanmälan i förväg och bifoga kvittot på betalningen till din anmälan. Om du startar aktiebolag på nätet eller anmäler ändringar i e-tjänsten, betalar du behandlingsavgiften direkt i e-tjänsten med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort.

PRS återbetalar inte behandlingsavgiften även om anmälan förfaller eller dess registrering vägras. Behandlingsavgiften återbetalas inte heller om en inlämnad handelsregisteranmälan senare återtas.

För mer information gå till handelsregistrets eller stiftelseregistrets prislista och betalningsanvisningar på prh.fi:

Föreningsregistret ingår inte i tjänsten

Föreningsregistret ingår inte i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem. Föreningsregistrets uppgifter förmedlas alltså inte till företagssökningen på den här webbplatsen. Anmälningar som görs i Företags- och organisationsdatasystemet på nätet eller på pappersblankett förmedlas inte heller till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret på webbplatsen prh.fi.