Usein kysyttyä

Apua sähköiseen ilmoittamiseen?

Yrityshaussa näkyvä yrityksen päätoimiala ei vastaa yrityksen toimialatietoja, miten muutat sen?

Miten tarkistat, onko yritys tai henkilö, jolle maksat työkorvausta, ennakkoperintärekisterissä?

Miksi yhdistyksestä ei löydy tietoja yrityshausta?

Pitääkö yrityksen merkitä laskuihin ja lomakkeisiin Y-tunnuksensa?

Apua sähköiseen ilmoittamiseen?

Siirry sivulle: Vinkkejä sähköiseen ilmoittamiseen.


Yrityshaussa näkyvä yrityksen päätoimiala ei vastaa yrityksen toimialatietoja, miten muutat sen?

Tieto yrityksen päätoimialasta tulee yrityshakuun Verohallinnolta. Päätoimiala perustuu tilastokeskuksen toimialaluokitukseen. Lue lisää luokituksesta tilastokeskuksen kotisivuilta.

Toimialaluokituksen perusteella yrityshaussa näkyvä päätoimiala ei välttämättä siten ole sanamuodoltaan aivan sama kuin mitä yritys on ilmoittanut Y-lomakkeella tai mikä on yrityksen kaupparekisteriin merkitty toimiala.

Jos yrityksesi päätoimialatieto on merkitty väärin tai löydät toimialaluokituksesta koodin (tekstin), joka paremmin vastaa yrityksesi toimialaa, ilmoita päätoimialan korjaus joko Y-lomakkeella postitse tai ota yhteyttä Verohallinnon puhelinpalveluun:

  • 029 497 064 (osakeyhtiöt)
  • 029 497 004 (yksityiset elinkeinonharjoittajat sekä avoimet ja kommandiittiyhtiöt)

Miten tarkistat, onko yritys tai henkilö, jolle maksat työkorvausta, ennakkoperintärekisterissä?

Asian tarkistamiseksi tarvitaan suorituksen saajan nimi ja Y-tunnus. Suorituksen saajan pitää merkitä nämä laskuunsa. Molemmat tiedot ovat tärkeitä erityisesti yksityisten elinkeinoharjoittajien osalta, koska rekisterissä voi olla samannimisiä henkilöitä ja nimitiedot voivat puuttua tietosuojasyistä julkisista tiedoista.

YTJ:n yrityshaussa haetaan tunnuksen avulla rekisteröidyn tiedot. Kun kyseessä on luonnollinen henkilö, nimitieto näytetään vain, jos henkilö on tai on ollut kaupparekisterissä tai arvonlisäverovelvollisten rekisterissä. Nimeä ei näytetä julkisessa tietopalvelussa tietosuojasyistä, jos henkilö on pelkästään ennakkoperintärekisterissä. Näin menetellään siksi, että ennakkoperintärekisteriin on merkitty myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa.

Jos tunnuksella haun tuloksena saadaan nimettömät tiedot, voidaan vielä hakea tiedot laskuttajan nimen perusteella. Jos tuloksena saadaan samalla tunnuksella olevat tiedot, voidaan olla varmoja siitä, että tunnus ja rekisterissä olevat tiedot kuuluvat kyseiselle henkilölle.

Jos nimellä haun tuloksena löytyy useita samannimisiä henkilöitä tai asia tuntuu muuten epäselvältä, tunnuksen haltijan nimi on syytä tarkistaa Verohallinnon palvelunumerosta 020 697 030 tai jostakin verohallinnon toimipisteestä.


Miksi yhdistyksestä ei löydy tietoja yrityshausta?

Kaikista rekisteröidyistä yhdistyksistä ei löydy tietoa YTJ-yrityshausta, sillä yhdistysrekisteri ei ole mukana yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ). Jos rekisteröity yhdistys on Verohallinnon ylläpitämissä rekistereissä tai PRH:n ylläpitämässä kaupparekisterissä, sillä on Y-tunnus. Yrityshaun avulla voit tällöin tutustua sen tunniste- ja yhteystietoihin ja mm. siihen, mihin Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin yhdistys on merkitty.

Koska yhdistysrekisteri ei ole mukana yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä, yhdistysrekisteriin ilmoitetut muutokset eivät siirry YTJ:hin ja sen palveluihin. Yhdistyksen on erikseen ilmoitettava muuttuneista tiedoista, kuten uusista osoite- ja yhteystiedoista tai yhdistyksen nimen muutoksesta. Y-lomakkeilla tarvittaville tahoille, esimerkiksi Verohallinnolle.

Yhdistysrekisteriin merkittyjen yhdistysten perustietoihin voi tutustua PRH:n maksuttomassa Yhdistysnetti-palvelussa. Siirry Yhdistysnetti-palveluun.


Pitääkö yrityksen merkitä laskuihin ja lomakkeisiin Y-tunnuksensa?

Jos yritys tai yhteisö on rekisteröity kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin, on laskuissa, lomakkeissa ja liikekirjeissä ilmoitettava Y-tunnus. Jos arvonlisäverovelvollinen yritys käy kauppaa toisen EU:n jäsenvaltion arvonlisäverovelvollisen yrityksen kanssa, yritys merkitsee laskuun Y-tunnuksensa lisäksi ALV-numeronsa.

Y-tunnus on ruotsiksi FO-nummer ja englanniksi Business ID. Alv-numero on ruotsiksi momsnummer ja englanniksi VAT number.

Osakeyhtiöiden on Y-tunnuksen lisäksi mainittava ko. asiakirjoissaan yhtiön toiminimi, kotipaikka ja osoite sekä mahdollinen selvitystila. Osakeyhtiön on mainittava Y-tunnus myös Internet-sivuillaan.

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen kirjeissä ja lomakkeissa on mainittava Y-tunnus, elinkeinonharjoittajan toiminimi, oikeudellinen muoto, rekisteri (ulkomaisen rekisterin nimi) ja rekisterinumero, kotipaikka sekä mahdollinen selvitystila.